Doe mee!

Doe mee!

Als je je verbonden voelt met het gedachtegoed van Frij Fryslân, dan nodigen we je uit om kennis te maken met mensen en organisaties die actief zijn binnen ons netwerk en te kijken of en waar je je steentje wilt bijdragen. Ben je zelf al aan de slag met een initiatief of groep en wil je kennis delen, je netwerk uitbreiden of ben je op zoek naar ondersteuning, neem dan gerust contact op.

Verbinden

Er zijn verschillende mogelijkheden om te verbinden. Voor mensen die overwegen in themakerngroepen aan de slag te gaan of zelf een initiatief hebben waarover ze willen sparren, zijn inloopdagen in Leeuwarden. Op deze dagen zijn ook mensen die al binnen Frij Fryslân actief zijn aanwezig, waardoor er mooie onmoetingen en uitwisselingen kunnen ontstaan. Opgave hiervoor kan via e-mail.

Lid worden - voor mensen en organisaties/bedrijven

Een ieder die actief is of wordt binnen de organisatie wordt gevraagd om zich aan te melden als lid. Meer informatie over het lidmaatschap kun je hier vinden. Je kunt het lidmaatschapsformulier opvragen via info@frij.frl.

Ook bedrijven kunnen zich aansluiten. Aan hen wordt gevraagd welke vormen van uitwisseling ze kunnen bieden met de anderen in de coöperatie. Hierbij kun je denken aan zaken als kortingen of andere aanbiedingen of voordelen voor leden, maar ook helpende handen in het bedrijf vanuit de coöperatie. Het waarde-uitwisselingssysteem dat momenteel in opbouw is zal bij deze uitwisselingen gaan ondersteunen.

Je vindt meer informatie over het aansluiten van bedrijven in het artikel ‘aanvragen lidmaatschap bedrijven en andere organisaties’.

Presentaties

Regelmatig geven initiators van Frij Fryslân op uitnodiging presentaties ‘in den lande’. Wil je dit in je eigen omgeving organiseren? Neem dan contact op.

Themakerngroepen

Er is veel te doen en er zullen nog vele themakerngroepen starten die zich richten op specifieke vraagstukken. Wil je graag meedoen in zo’n groep, dan kun je dit bij ons melden.

Ontwikkeling van de coöperatie

Mensen die ideeën hebben voor een coöperatief project, op zoek zijn naar anderen die dit ook willen en/of ondersteuning in het ontwikkelen hiervan zoeken, zijn van harte welkom om contact op te nemen.

Bedrijvencontact

Bedrijven waarvan de activiteiten aansluiten bij de visie van Frij Fryslân worden van harte uitgenodigd om contact te leggen.

Donateurs, investeerders en sponsoren

Donaties, investeringen en sponsors zijn welkom. Investeerders en sponsoren kunnen contact met ons opnemen. Voor boeren zijn we ook actief op zoek naar investeerders.

Wil je een donatie doen? Dan kun je een bedrag overmaken op rekeningnummer NL26 INGB 0675 8991 41 t.n.v. Frij Fryslân Koöperaasje U.A. o.v.v. ‘donatie’. 

Nieuwsbrief

Ben je nog niet lid van onze nieuwsbrief? Je vindt de aanmeldmogelijkheid onderaan deze pagina.

Heb je nog vragen?

Mail ons dan via info@frij.frl.