Thema's

Water

Schoon water is van levensbelang voor ons als mens, maar ook voor dier en natuur. Fryslân heeft het schoonste water van heel Nederland. Diep onder de…

Landbouw

Boeren werken hard en met veel hart voor hun bedrijf. Ze denken nog steeds in opvolging via de volgende generatie en hebben dus over het algemeen een langetermijnsvisie…

Gezondheid

Frij Fryslân heeft de potentie om een blue zone te worden, een plek op de aarde waar mensen een gelukkig en lang en gezond leven leiden. Daarom wordt…

Energie

Op het gebied van energie heeft Fryslân een zeer rijke positie. Er is veel aardwarmte onder de grond, er kan warmte uit water (aquathermie) worden opgewekt,…

Geld

Frij Fryslân streeft naar zijn eigen Friese munt, waarmee de Friese economie wordt gestimuleerd. Met dit Friese geld bepaalt Fryslân zelf wat belangrijk…

Leren en groeien

Onderwijs is een belangrijke bouwsteen van onze samenleving. Om als samenleving grip te krijgen op de snelle veranderingen die nu plaatsvinden, is het…

Werk en economie

Sectoren die in Fryslân erg sterk zijn, zijn recreatie en toerisme, landbouw, watertechnologie en hightechbedrijven. Het toekomstige Frij Fryslân geeft…

Technologie

In een gezonde samenleving werkt technologie vóór mensen. Frij Fryslân staat voor open software en techniek die door eenieder gecontroleerd kan worden…