Frij Fryslân

Frij Fryslân: een toekomstvisie

De mensheid staat voor de grote opgave om een leefbare wereld te creëren en te behouden. Om dit te kunnen bewerkstelligen is het van essentieel belang dat mensen zeggenschap hebben over hun eigen leven en omgeving. Frij Fryslân biedt een platform om hier met elkaar aan te werken... Lees verder

Thema's

Democratie in Frij Fryslân

Frij Fryslân gaat uit van directe democratie: de bevolking besluit zelf over onderwerpen. Daarbij gaat het om het kiezen van een volksvertegenwoordiging,…

Werk en economie

Sectoren die in Fryslân erg sterk zijn, zijn recreatie en toerisme, landbouw, watertechnologie en hightechbedrijven. Het toekomstige Frij Fryslân geeft…

Fries geld

Frij Fryslân heeft zijn eigen Friese munt, waarmee de Friese economie wordt gestimuleerd. Met dit Friese geld bepaalt Fryslân zelf wat belangrijk is…

Landbouw

Boeren werken in het algemeen hard en met veel hart voor hun bedrijf. Toch kan de landbouw nog in veel opzichten verbeterd worden. De bodem kan veel gezonder…

Gezondheid

Frij Fryslân heeft de potentie om een blue zone te worden, een plek op de aarde waar mensen een gelukkig en lang en gezond leven leiden. Daarom wordt…

Onderwijs

Onderwijs is een belangrijke bouwsteen van onze samenleving. Om als samenleving grip te krijgen op de snelle veranderingen die nu plaatsvinden, is het…

Energie: Fryslân zelfvoorzienend

Op het gebied van energie heeft Fryslân een zeer rijke positie. Er is veel aardwarmte onder de grond, er kan warmte uit water (aquathermie) worden opgewekt,…

Technologie

In een gezonde samenleving werkt technologie vóór mensen. Frij Fryslân staat voor open software en techniek die door eenieder gecontroleerd kan worden…

Water

Schoon water is van levensbelang voor ons als mens, maar ook voor dier en natuur. Fryslân heeft het schoonste water van heel Nederland. Diep onder de…

Veiligheid

Frij Fryslân beschikt over eigen politie, justitie, brandweer en (eerste) hulpdiensten. Een land kan niet bestaan ​​zonder politie en een eerlijk…

Confederatie

Als onafhankelijk land kan Frij Fryslân samenwerkingsverbanden aangaan met andere vrije regio's.