Visie

Visie

Frij Fryslân is een land waar mensen om elkaar geven. Waar respect voor elkaar, het leven en vrijheid een mooie balans vormen. Een land waar mensen samen beslissingen nemen en op elkaar en onze onbetaalbare natuur passen.

Het is een land dat vele rijkdommen biedt: schoon drinkwater, zuivere luchten, rijke landbouwgronden en duurzame energiebronnen. In Fryslân is alles voorhanden om inwoners de basisvoorwaarden voor een gezond leven te bieden.

Frij Fryslân is ook een land waar een ieder zich kan ontwikkelen naar eigen inzicht. Waar inspiratie, creativiteit en innovativiteit onderdeel van het grootste goed zijn en waar talenten van een ieder worden gezien en benut. Deze waarden worden in Frij Fryslân actief gestimuleerd, zodat we kunnen werken aan oplossingen die toekomstbestendig zijn en we onze natuur, economie en bestuurlijke processen herstellen.

In Frij Fryslân weten we dat een sterke lokale economie noodzakelijk is voor mens en omgeving. We dragen onze soevereiniteit en beslissingsbevoegdheden niet over aan overheden of non-gouvernementele instellingen die weinig verbinding met ons land hebben. Onze inwoners nemen gezamenlijk, transparant en eerlijk besluiten en houden uitvoerders van de gekozen richting aansprakelijk.