Lid worden

Lid worden

Ben je geïnteresseerd om lid te worden van de coöperatie? Hieronder lees je over onze werkwijze en de huidige invulling van het (aspirant-)lidmaatschap. Heb je vragen of wil je vrijblijvend kennis maken? Dan kun je altijd via info@frij.frl contact opnemen.

De tijd is meer dan rijp om met elkaar een nieuwe samenleving te bouwen. We werken met ons allen aan autonomie, voor individu en gemeenschap. Om dit voor elkaar te krijgen, werken we eerst aan een groeiende gemeenschap met steeds meer projecten en bedrijvigheid.

Het gaat allemaal snel en iedereen zet zijn beste beentje voor om alles vlot te laten verlopen. Dat doen we graag en de schare mensen die daarbij helpt groeit met de dag. We zullen de komende tijd experimenteren met vormen van medezeggenschap en uitwisselingssystemen die allemaal onconventioneel zijn, maar waarmee we het beste in de mens naar boven proberen te halen.

Kernwaarden zijn een belangrijk uitgangspunt

Binnen de coöperatie werken we met elkaar op basis van onze kernwaarden (integer, autonoom, oplossingsgericht, verbindend en holistisch) en de universele wetten (hermetische principes). We nemen onze persoonlijke verantwoordelijkheid en dragen op basis daarvan bij aan het geheel. We zijn een lerende en groeiende organisatie. Dit vraagt van ieder van ons een flinke portie afstemming en samenwerking.

Preambule

In de preambule van de statuten van de Koöperaasje Frij Fryslân vind je onze visie, uitgangspunten, kernwaarden en meer. Je kunt ‘m hier lezen.

Aspirant-lid worden

Het aspirant-lidmaatschap staat voor iedereen open. Daarbij kan gekozen worden voor het investeren van tijd en/of een maandelijkse bijdrage.

Als je tijd wilt investeren

Zodra je lid bent geworden, begint het met verbinden. Kom geregeld langs, blijf goed op de hoogte van het interne nieuws en volg de workshop Op Wei Yn Frij Fryslân.

Vervolgens kun je aan de slag wat jou aanspreekt. We gaan uit van minimaal drie uren actief zijn binnen de coöperatie. Dit kun je ook lezen als minimaal 150 uur per jaar. Het is een intentie die je uitspreekt, we controleren niet en het is heel normaal dat je tijd nodig hebt om je te plek te vinden.

Je kunt aan de slag in een werkgroep. Dit is niet verplicht, je kunt ook af en toe meehelpen bij de organisatie van een bijeenkomst; denk ook aan bardienst, schoonmaken, koken.

Als je zelf een idee hebt voor een groep, een project of nieuw te starten onderneming, dan kun je dat inbrengen en kijken we of er meer mensen zijn die aan willen sluiten. De voorwaarde is dat je idee past binnen de visie van Frij Fryslân in het algemeen. In dat geval zullen we het initiatief ondersteunen op diverse manieren.

Heb je vragen? Neem dan contact op via info@frij.frl.

Als je liever €15,- per maand bijdraagt

Als je voor deze vorm van lidmaatschap kiest, krijg je het interne nieuws regelmatig en word je uitgenodigd voor grote bijeenkomsten en ALV’s (algemene ledenvergaderingen). Om verbinding te houden met wat er speelt, nodigen we je uit om ook af en toe naar de inloopavonden op maandag te komen.

Je kunt ook kiezen voor investeren van tijd én een financiële bijdrage.

Organisatiestructuur en facilitaire organisatie

Mocht je vragen hebben of tegen zaken aanlopen, dan kun je contact opnemen via  info@frij.frl. Diverse mensen bemannen deze mailbox en zullen je vraag beantwoorden of  ‘doorverbinden’ met de juiste persoon.

Om de snelle groei te kunnen ondersteunen, wordt het facilitaire team steeds groter en zijn we doorlopend op zoek naar mensen die zin hebben in een uitdaging. Mocht je je hiertoe aangetrokken voelen dan kun je contact opnemen.

Vier grote bijeenkomsten per jaar

Om met enige regelmaat als gehele organisatie samen te komen en af te stemmen hanteren we een rooster van vier grote bijeenkomsten per jaar, die we vanaf de herfst zoveel mogelijk rondom de seizoensfeesten gaan laten plaatsvinden. Dat betekent dat we rondom midzomer, de herfstevening, midwinter en de lente-evening een grote bijeenkomst zullen organiseren. 

Links

Vragen? Mail ons!