Aanvragen bedrijfslidmaatschap

Aanvragen bedrijfslidmaatschap

Ondernemers weten als geen ander hoe je iets nieuws creëert en daarmee je leefwereld en toekomst vormgeeft. In Frij Fryslân bouwen we een nieuwe samenleving op basis van verbinding, menselijkheid, kleinschaligheid en harmonie met de natuur. Dit is een flinke opgave en ondernemerschap is daarbij essentieel. Om als samenleving goed te kunnen functioneren is een sterke lokale economie met een divers palet aan bedrijvigheid onontbeerlijk. Daarom verwelkomen we iedereen - mensen én organisaties - die op deze manier mee willen bouwen.

Voordelen van aansluiting

  • Frij Fryslân is een groeiende, hechte mienskip met veel potentiële afnemers van diensten en/of producten van je bedrijf.
  • Er zijn veel mogelijkheden om je aanbod onder de aandacht te brengen bij zowel de leden van de coöperatie als andere geïnteresseerden in Frij Fryslân. Denk hierbij aan ledenbijeenkomsten, bedrijfsreportages op YouTube en Odysee en verder onder andere nieuwsbrieven en websites.
  • Een tweewekelijkse mogelijkheid om contact te maken met de coöperatieleden is onze inloopmaandag. Hier kun je in de bedrijvenhoek je bedrijf presenteren en desgewenst producten en diensten verkopen.
  • We bundelen krachten. Samen staan we sterker en creëren we voor iedereen meerwaarde en meer autonomie: dit is de coöperatieve gedachte! Zo worden er momenteel de eerste stappen gezet met de inzet van leden uit de coöperatie bij een aangesloten bedrijf.

Aanbod voor de coöperatie

Een belangrijk uitgangspunt is dat ieder (aspirant-)lid iets in de coöperatie brengt. Mensen zetten hun tijd, energie en talenten in. Voor bedrijven betreft dit vaak een gift aan de coöperatie in de vorm van producten of diensten. Voor iedere organisatie zal dit aanbod maatwerk zijn. Het kan lastig zijn om jouw gift als bedrijf vooraf te bepalen. Dan is het ook mogelijk om een intentie uit te spreken, die na aansluiting in overleg concreet gemaakt wordt.

Enkele voorbeelden

Zo kun je denken aan een zorgverlener die iedere week één consult beschikbaar stelt aan de coöperatie, een timmermansbedrijf die zes werkuren per maand inbrengt, een boer die 50 kilo kaas doneert voor Frij Fryslân bijeenkomsten of een speelgoedwinkel die elke maand een spel schenkt aan een bij ons aangesloten school. 

Uitwisselingssysteem (Wurdearring)

De inbreng van mensen en de donaties van bedrijven zullen worden uitgewisseld door middel van een systeem: de digitale Friling. Daarmee start in 2023 een pilot. Een experiment waarbij (nog) niet exact te voorspellen valt hoe het uitpakt. Dit vraagt nog verdere uitwerking. Het belangrijkste uitgangspunt is dat dit een middel is waarbij iedereen meerwaarde ervaart: een win/win situatie.

Lid worden?

Iedere organisatie kan een verzoek tot lidmaatschap indienen: eenmanszaken, stichtingen, BV’s, andere coöperaties, etcetera.  Er gelden twee voorwaarden: de organisatie onderschrijft de visie van Frij Fryslân en de organisatie doet een aanbod aan de gemeenschap. Na ontvangst van dit verzoek, zal de gemeenschap aangeven of zij het eens is met de aansluiting van de organisatie.

De gemeenschap heeft het voor het zeggen

In Frij Fryslân nemen de mensen gezamenlijk, transparant en eerlijk besluiten. Ook over het aansluiten van organisaties beslist de gemeenschap. Hierbij hebben andere organisaties geen stem, een bedrijf kan dus niet meebeslissen over de aansluiting van een ander bedrijf. We doen dit zo omdat levende mensen degenen zijn die het heft in handen horen te hebben.

Kennismaken

Heb je een bedrijf en wil je eerst vrijblijvend kennis maken met mensen in de coöperatie? Ontmoet ons dan op een inloopmaandag (zie ook de agenda op frij.frl) of neem contact op via info@frij.frl

De Bedrijvengroep staat voor je klaar!

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt. Binnen Frij Fryslân is werkgroep Bedrijven actief. Deze groep fungeert als eerste aanspreekpunt voor organisaties en blijft bereikbaar voor al je vragen. Zij kunnen ook helpen met het invullen van het aanmeldformulier. Na aansluiting blijven zij aanspreekpunt en bereikbaar voor vragen. 

Links

Vragen? Mail ons!