Vormgeven aan het lidmaatschap

Vormgeven aan het lidmaatschap

Op 2 juli vond een ontmoetingsdag - tevens eerste Algemene Ledenvergadering - van Koöperaasje Frij Fryslân U.A. plaats in het dorpshuis Nij Franjum in Marsum. Als pas opgerichte (flits)coöperatie was dit geen traditionele ledenvergadering met een behandeling van financiële stukken en een jaarverslag. In plaats daarvan werden de eerste plannen voor invulling van het lidmaatschap gepresenteerd en konden mensen van de diverse werkgroepen elkaar ontmoeten, informeren en inspireren.

Volgens de statuten vindt er minimaal één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering plaats, zoals bij veel coöperaties. Omdat Frij Fyslân een lerende en groeiende organisatie is die sterk in beweging is, willen we in de kwartiermakersperiode vier grote bijeenkomsten per jaar organiseren. Het leer- en groeitraject dat we samen doormaken wordt in deze twee jaar beschreven in een leer- en groeidocument. Na twee jaar kwartiermakersperiode is het de bedoeling dat de basisstructuur van de organisatie duidelijk staat.

Werkgroepen

Sinds eind 2021 was er reeds een aantal werkgroepen gestart op verschillende thema’s. Na de inspiratiedag in Workum op 30 april 2022 is daar een aanzienlijk aantal groepen bijgekomen op diverse thema’s, zoals gezondheid, onderwijs (of: ‘leren en groeien’), geld, wonen en bewustzijn. En er is een werkgroep Liefde ontstaan, want is het niet zo dat amor vincit omnia? 

De ontmoetingsdag op 2 juli was onder andere bedoeld als bestandsopname richting het Frijheidsfestival dat op 27 augustus zal plaatsvinden. De groepen konden hun eerste resultaten met elkaar delen en kennis en inzichten uitwisselen. Elke groep had een standje dat vaak zeer aantrekkelijk was aangekleed. De groep Vrije Energie bijvoorbeeld had het begin van een motor opgesteld. Een indrukwekkend gezicht. 

Tevens werden in een aparte ruimte de diverse plannen gebundeld in een allesomvattend plan voor de toekomst van Fryslân, dat wij met een knipoog Us Aginda noemen. Er was een kaart van Fryslân uitgespreid over twee grote tafels waar iedere groep zijn plannen op kon intekenen, schrijven, plakken of vormgeven door middel van 3D-figuren zoals playmobilpoppetjes. Ook de individuele bezoekers konden hun ideeën en bijdragen daar kwijt. De komende tijd bouwen wij verder aan Us Aginda, onder andere op het Frijheidsfestival op 27 augustus. Uiteindelijk zal hier een solide en alomvattend plan voor de nieuwe samenleving uit ontstaan. 

Lidmaatschap

Deze dag was ook bedoeld om met elkaar te praten over de invulling van het lidmaatschap. De formule van de flitscoöperatie waarvoor wij hebben gekozen, kent in de eerste twee jaar aspirant-leden. Dat betekent dat er nog geen volledige medezeggenschap is, zoals in een meer formele coöperatie. Deze zeggenschap groeit mee met de verdere professionalisering van de organisatie. Wel is het zo dat het bestuur zich altijd moet verantwoorden tegenover de aspirant-leden en dat als er geen draagvlak is voor genomen beslissingen of koers, het geen zin heeft om op een dergelijke koers voort te gaan. 

Mensen die actief bijdragen leveren in de organisatie en werkgroepen merken dat het toepassen van de kernwaarden (integer, autonoom, oplossingsgericht, verbindend en holistisch) noodzakelijk is om in deze beweeglijke, organische organisatie concrete zaken te manifesteren. Doordat zij de creators zijn, voelen ze zich verantwoordelijk en verwerven ze automatisch zeggenschap. Op deze manier vloeien vrijheid, verantwoordelijkheid, zeggenschap en nieuwe vormen van democratie in elkaar over.

Op de ontmoetingsdag in Marsum hebben wij de eerste stap gezet richting de formalisering van het lidmaatschap. Er is een formulier opgesteld, dat mensen de gelegenheid biedt om aspirant-lid of donateur te worden. Een donateur mag zelf bepalen hoeveel hij wil schenken. Een aspirant-lid heeft verder de keuze om tijd in te zetten (wij hanteren een minimum van 3 uren per week) en/of een contributie à 15 euro per maand te betalen. Het inzetten van tijd in de coöperatie vertegenwoordigt niet alleen een zeker kapitaal, maar biedt bovendien de mogelijkheid om de visie en de uitgangspunten van Frij Fryslân daadwerkelijk te belichamen. 

Een ander belangrijk onderdeel van het formulier is dat het aspirant-lid expliciet verklaart de kernwaarden van Frij Fryslân te onderschrijven. Bovendien verklaart hij of zij nog een aantal andere zaken. Zo onderschrijven we allemaal dat we ons ervan bewust zijn dat gezamenlijk succes mede afhankelijk is van onze eigen inzet, dat we goed in verbinding en op de hoogte moeten blijven en dat we zaken die zich voordoen meteen bespreken met de betreffende persoon of personen. Verder onderschrijft een aspirant-lid zorg te zullen dragen voor de goede naam en eer van de organisatie als geheel.

Op deze manier bouwen we met elkaar aan een gemeenschap waarin we niet alleen op elkaar kunnen vertrouwen en op elkaar terug kunnen vallen, maar waarmee we uiteindelijk een complete samenleving creëren, waarin mensen goed en menswaardig kunnen leven. 

Heb je vragen of wil je kennismaken met mensen in Frij Fryslân? Stuur dan een e-mail naar info@frij.frl.