Alternatieve Financiering Gezondheid II

Alternatieve Financiering Gezondheid II

De werkgroep Alternatieve Financiering Gezondheid heeft een lange reis afgelegd. In dit artikel vertellen we over de route die we bewandeld hebben en waar we zijn uitgekomen.

De werkgroep, die van april tot en met augustus 2023 tweewekelijks samenkwam, was een doorstart van een eerdere werkgroep met dezelfde naam. Van deze werkgroep zijn de bevindingen vastgelegd in dit artikel:

https://frij.frl/nl/artikel/naar-een-alternatieve-financiering-van-gezondheid

De inzichten uit dat artikel vormden het vertrekpunt van de nieuwe werkgroep. Er zijn in de paar maanden dat de werkgroep samenkwam diepgaande en soms moeilijke discussies gevoerd. Het was duidelijk dat iedereen zeer betrokken was, en dat het huidige systeem van financiering van gezondheid een aantal fundamentele tekortkomingen vertoont. Maar hoe moet het dan wel? Het vergde van de werkgroep veel inspanning om naar boven te halen wat de problemen waren en hoe wij die als kleine mienskip zouden kunnen adresseren. Het is zo’n groot probleem en de gezondheidszorg en het verzekeringwezen zijn zulke grote machinerieën, wat kun je daar als kleine gemeenschap tegenover zetten zonder jezelf te vertillen? 

Uitgangspunten

Al vrij snel lukte het een aantal uitgangspunten te formuleren. Gezondheidszorg, of beter: gezondheid moet voor iedereen beschikbaar zijn. Verder wilden we het thema gezondheid benaderen vanuit vertrouwen in plaats van angst. Ziekteverzekeringen zijn gebaseerd op het idee dat iemand ziek kan worden, en daarvoor verzekerd moet worden ‒ angst dus. Uit minstens twee van onze kernwaarden ‒ integer en autonoom ‒ volgt dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid en die verantwoordelijkheid ook moeten nemen. Die houding verandert al veel in mensen ten opzichte van het bestaande systeem, waar mensen in de rol van slachtoffer en patiënt worden gedrukt. 

We kwamen tot het inzicht dat als we inzetten op holistische gezondheidszorg, we daarmee naar schatting 80% van de klachten of hulpvragen zouden kunnen ondervangen. Die holistische gezondheidszorg is bovendien veel beter te regelen (want geen ingewikkelde regelgeving), bereikbaar en schaalbaar voor een organisatie als onze coöperatie. Een bijkomend voordeel is ook dat je hiermee de stap kunt zetten naar preventieve zorg: zorgen dat mensen gezond zijn en blijven in plaats van repareren als ze ziek zijn. 

Visie op gezondheid 

Het nadenken over gezondheid en de financiering ervan in deze werkgroep leidde zo ook tot een visie en missie op gezondheid, die daarna afgestemd werd met het basisteam van de mienskip gezondheid. Het basisteam schaarde zich achter deze visie en misse, en deze werden vervolgens gepubliceerd op de themapagina Gezondheid op de website van Frij Fryslân: 

Gezondheid is de veerkracht van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan. In Frij Fryslân neemt eenieder zelf de verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid. Gezond zijn stelt ons in staat vanuit autonomie, eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid in balans (gezond, vitaal en gelukkig) lang te leven op fysiek, mentaal, energetisch, emotioneel en spiritueel gebied. Gezond zijn stelt ons ook in staat ons op integere en autonome wijze te verbinden met onze medemens. In Frij Fryslân vertrouwen we op het zelfhelende vermogen van de mens. https://frij.frl/nl/thema/gezondheid

Strategie

Toen de uitgangspunten en de missie en visie geformuleerd waren, volgden daaruit een strategie en stappenplan. De vraag die zich nu aandiende was: hoe kunnen we binnen Frij Fryslân holistische gezondheidszorg en voorlichting op dit gebied mobiliseren en inzetten, zodat die voor iedereen binnen de coöperatie beschikbaar is? De strategie zag er zo uit:

 1. De focus ligt primair op de holistische gezondheid en zorg, omdat we hiermee naar schatting 80% van alle gezondheidsklachten kunnen ondervangen. Tevens kunnen we hiermee ook de stap maken naar preventieve zorg. Door deze focus blijven we ook weg bij ingewikkelde regelgeving van het reguliere zorgsysteem, waardoor we snel kunnen bouwen.
 2. We zetten in op het beschikbaar maken van informatie en educatie.

De succesfactoren hierbij zijn:

 • Zuivere intentie.
 • Verschuiving naar eigen verantwoordelijkheid en focus op gezonde leefstijlkeuzes.
 • Een slim en makkelijk uitwisselingssysteem.
 • Mensen kennen elkaar en helpen elkaar.

Wurdearring

Nu is er binnen Frij Fryslân ook de jildgroep ‒ tegenwoordig de weardegroep ‒ actief, die al langer had zitten nadenken over waarde en uitwisseling. Deze groep was gekomen tot een aanpak om bedrijven te laten aansluiten bij de coöperatie en deze dan te vragen een donatie aan de coöperatie te doen die in eerste instantie vrijelijk kon worden afgenomen door de (aspirant)leden van de coöperatie. Dit was bedoeld als een experimentele, opstartende fase voor een intern uitwisselingssysteem, genaamd Wurdearring. Om bedrijven te benaderen was ook een aparte bedrijvengroep opgericht. 

Op dit initiatief kon de werkgroep Alternatieve Financiering naadloos aansluiten. Sterker nog, gezondheid werd in de afgelopen maanden al snel een speerpunt in deze experimentele fase van Wurdearring. 

Stappenplan

Nu kon de werkgroep Alternatieve Financiering dus komen tot een stappenplan: 

 • We beginnen klein.
 • We gaan actief op zoek naar holistische sûnensprofessionals (sûnensprofessionals) die we vragen aan te sluiten bij de coöperatie Frij Fryslân.
 • We vragen deze sûnensprofessionals als aspirant-lid van Frij Fryslân een “waarde” in te leggen, denk aan een consult per week of per maand, beschikbaar voor iemand in de mienskip.
 • De bedrijven/zorgondernemers profiteren mee op diverse wijzen.
 • Het experiment van donaties door sûnensprofessionals duurt van december 2023 tot juni 2024.

Er werden veel sûnensprofessionals benaderd, en op de inloopmaandagen van 10 juli, 16 oktober en 11 december 2023 werden er bijeenkomsten gehouden voor sûnensprofessionals die interesse hadden om mee te doen aan het experiment en zich aan te sluiten. 

De werkgroep Alternatieve Financiering kon nu (in elk geval voorlopig) ontbonden worden: het werk werd in de nieuwe fase opgepakt door het basisteam Gezondheid en een nieuwe werkgroep: Sûnens Foar Elkenien. Deze werkgroep begeleidt dit proces: zij onderhouden de contacten met de sûnensprofessionals en zorgen in samenwerking met het facilitaire team dat het aanbod wordt verspreid binnen de gemeenschap. 

Op 27 november en 12 december 2023 vonden er startersbijeenkomsten plaats voor de aangesloten sûnensprofessionals: dat zijn er nu, december 2023, ongeveer 15 (en er komen nu snel meer bij). Ook is nu via het interne telegramkanaal / platform van Frij Fryslân het aanbod op dit moment van consulten e.d. in de gemeenschap gepubliceerd. De eerste consulten zijn ook al afgenomen. Het experiment is nu echt begonnen!

Een volgende fase in 2024

In een later stadium wordt het uitwisselingssysteem Wurdearring geïntroduceerd. Hierbij kunnen mensen door hun inspanning binnen Frij Fryslân digitale Frilings (eenheden) verwerven, die zij dan kunnen besteden bij aangesloten bedrijven. Op deze manier krijgen de sûnensprofessionals Frilings in ruil voor hun consulten. Om deze fase te verwezenlijken moet er nog heel veel nagedacht en ontwikkeld worden. 

Ben je (aspirant)lid van de coöperatie? Dan zul je de komende maanden diverse zaken over dit onderwerp voorbij zien komen in de interne communicatiekanalen. Je kunt op verschillende manieren meedenken en meedoen. 

Links

Vragen? Mail ons!