Gezondheid

Gezondheid

Frij Fryslân heeft de potentie om een blue zone te worden, een plek op de aarde waar mensen een gelukkig en lang en gezond leven leiden. Daarom wordt in Frij Fryslân de schaal teruggebracht naar de menselijke maat. Niemand wordt buitengesloten van de zorg. De gezondheidszorg wordt verder preventief: mensen zorgen er met hulp en training voor dat ze gezond blijven. En holistisch: benaderingen van genezing die momenteel nog niet mainstream zijn maar die al spectaculaire resultaten hebben geboekt.

Fryslân als blue zone

Fryslân heeft de potentie om een zogenaamde blue zone te zijn, een plek op de aarde waar mensen een gelukkig, lang en gezond leven leiden. De Friese gemeenschapszin komt al tegemoet aan een aantal van de voorwaarden van een blue zone. De gezondheidszorg verdient echter nog wel de nodige aandacht. Die wordt opnieuw ingericht als een preventief en holistisch georiënteerd systeem.

Duur en inefficiënt

Gezondheidszorg is momenteel duur en de menselijke maat wordt snel uit het oog verloren. Ziekenhuizen zijn bedrijven geworden, die ook failliet kunnen gaan. Specialisten zijn met hun maatschappen bedrijfjes binnen een bedrijf. De farmaceutische industrie is een miljardenbusiness, die er eigenlijk op gericht is om van mensen levenslange patiënten te maken. Dat laatste is aardig gelukt: op dit moment lijdt in Nederland 58% van de inwoners – of 9,9 miljoen – aan één of meer chronische ziektes. 

Gezondheidszorg op de schop

Gezondheidszorg kan dus op heel veel manieren anders. In de eerste plaats is dat de schaal. Kleinschaligheid brengt al een deel van de menselijke maat terug. Een ander belangrijk punt is dat mensen niet worden buitengesloten van zorg op basis van welke reden dan ook. 

Preventief

Mensen worden niet als patiënten gezien, maar als volwaardige mensen die gestimuleerd worden om hun gezondheid zoveel mogelijk in eigen handen te nemen. Training. begeleiding en voorlichting worden aangeboden in eigen regio.

Meer holistisch

Onderzoek dat gebaseerd is op een meer holistische benadering van de mens heeft spectaculaire resultaten opgeleverd. De mens is tot veel meer in staat dan het gangbare medische model voor mogelijk houdt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de resultaten die de Iceman Wim Hof  behaald heeft, en waar intensief wetenschappelijk onderzoek op gedaan. is. Hof bleek in staat om zijn lichaam aan te sturen op het niveau van het auto-immuunsysteem, waarvan altijd gedacht werd dat dat niet mogelijk was. Deze en andere benaderingen krijgen ruim baan in Frij Fryslân. 

Een brug is wenselijk

De reguliere zorg staat bij mensen die bewust met hun gezondheid omgaan niet altijd in een goed daglicht. Maar het is zeker niet geheel kommer en kwel. Er zijn enorme vooruitgangen geboekt. Wel meestal gebaseerd op mechanische en chemische oplossingen. In noodsituaties is de huidige zorg in ieder geval goed in staat hulp te verlenen. Maar wil je preventief werken en mensen voordat problemen ontstaan ondersteunen of de symptomen vanuit een holistische kijk benaderen, dan kom je er vaak bekaaid van af bij de reguliere zorg. Specialisten zitten vaak op een eiland en nemen andere oplossingen niet serieus. Het bewustzijn is de laatste jaren wel sterk toegenomen, maar nog steeds worden zeer waardevolle zaken benoemd als kwakzalverij. Dat is heel jammer, het is belangrijk om altijd open te blijven staan voor (hele) andere mogelijkheden.

Frij Fryslân wil helpen in het vormen van een brug tussen wat nu ‘reguliere zorg’ wordt genoemd en de zogenaamde ‘alternatieve’ manier van werken, zodat een echt holistische kijk op gezondheid gestalte kan krijgen. Dit betekent onder andere dat de incentive - nu vrijwel altijd geld - moet worden aangepast. Een coöperatief model biedt hiervoor kansen.

Doe je mee?

Onlangs zijn er enkele groepen opgestart die met deze onderwerpen aan de slag gaan. Heb je eventueel interesse om aan te sluiten? Neem dan vrijblijvend contact op via info@frij.frl.