Gezondheid

Gezondheid

Gezondheid is de veerkracht van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan. In Frij Fryslân neemt eenieder zelf de verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid. Gezond zijn stelt ons in staat vanuit autonomie, eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid in balans (gezond, vitaal en gelukkig) lang te leven op fysiek, mentaal, energetisch, emotioneel en spiritueel gebied. Gezond zijn stelt ons ook in staat ons op integere en autonome wijze te verbinden met onze medemens. In Frij Fryslân vertrouwen we op het zelfhelende vermogen van de mens.

Gezondheid is ons waardevolste bezit. Die waarde willen wij op de juiste manier tot uiting brengen binnen het wurdearringssysteem van Frij Fryslân, in lijn met wat hierboven is gezegd. 

Missie

Binnen Frij Fryslân streven wij er naar een gebied te worden waar mensen een gelukkig, vitaal, gezond en lang leven leiden. De studie naar blue zones heeft negen factoren in vijf categorieën: lichaamsbeweging, voeding, mentale gesteldheid en sociale verbindingen.  Om dat te bewerkstelligen willen we mensen bekrachtigen om hun gezondheid in eigen hand te nemen middels het beschikbaar maken van voldoende informatie, educatie en tools (zoals hulp door therapeuten). Ook biedt de mienskip van Frij Fryslân een deel van de sociale verbindingen die nodig zijn voor een blue zone. 

Overzicht werk- en uitwisselgroepen mei 2023 thema Gezondheid

We maken onderscheid tussen een mienskip (MSK, gemeenschap), een werkgroep (WG) en een uitwissselgroep (UG).

MSK - Mienskip Sûnens

WG - Basisteam (Mienskip): heeft een faciliterende rol en draagt er zorg voor dat taken en werkgroepen binnen het thema Sûnens goed aangesloten zijn op de missie, visie en strategie van het thema en Frij Fryslân in het geheel. Ze helpen de werkgroepen om hun opgave te realiseren.
WG - Alternatieve 'financiering': buigt zich over alternatieve financiering van gezondheid en zorg binnen de coöperatie. Mogelijkheden en juridische kaders worden onderzocht om vervolgens één of meerdere concepten te ontwikkelen.
WG - Deagewoan Sûnens: wil vanuit een respectvolle en veilige basishouding ruimte geven aan de diverse zienswijzen en wensen rond het aardse afscheid.
WG - Súvere Apotheca: werkt aan het oprichten van een apotheek met natuurlijke, op maat gemaakte en welzijnsverhogende middelen voor de mens.
WG - Jongerengroep: gaat zich bezighouden met de begeleiding en ondersteuning van jongeren. Daarnaast wordt er gekeken naar mogelijkheden om deelgroepen op te zetten voor activiteiten in groepsverband. De groep organiseert in de zomer een jongerenweek.
WG - Holistische Zorg Frij Fryslân: (komen later meer groepen uit voort): richt zich op het ontwikkelen van een model en bedrijfsplan voor een holistisch en coöperatief zorgaanbod in de wijk of regio. Denk hierbij aan thuiszorg, verloskundige- en kraamzorg en zorg aan mensen met een handicap. 
WG- Sûnens Foar Elkenien: deze werkgroep onderhoudt de contacten met en werkt samen met de zorgprofessionals die zich bij de coöperatie aan hebben gesloten.

UG - BewustGezondZijn: houdt zich bezig met het toepassen van inzichten uit de kwantumfysica binnen het thema Gezondheid. Op dit moment wordt er gewerkt met intentie-experimenten om te onderzoeken wat de kracht van intenties is op de omgeving en op onszelf, met als doel deze kennis en uitkomsten te delen binnen Frij Fryslân.
UG - Mannenkracht: terugkerende bijeenkomst voor mannen waar er ruimte is voor het delen over uitdagingen en kwetsbaarheden om elkaar te zien, te steunen en om in je mannenkracht te staan.
UG - Vrouwenkracht: terugkerende bijeenkomst voor vrouwen waar er ruimte is het delen over uitdagingen en kwetsbaarheden om elkaar te zien, te steunen en om in je vrouwenkracht te staan.
UG - Deel & Heel: een ieder heeft te maken met trauma in het leven, groot of klein. Trauma's ontstaan altijd in relatie tot een ander. Als we deze persoonlijke stukken in contact brengen, door deze te delen met een ander, kan er heling ontstaan. Voor onszelf en voor onze omgeving.

Gerelateerde links

Vragen? Mail ons!