Kom naar de themadag Energie!

Kom naar de themadag Energie!

Laat je inspireren door alles wat er bij Frij Fryslân speelt op het gebied van Energie! Of het nu gaat om het opzetten van een eigen Fries energiebedrijf, een coöperatie voor de in- en verkoop van energie, het besparen van energie, of het maken van een GEET- of magneetmotor voor de opwekking van vrije energie.

Datum en locatie: 28 januari 2023, Doopsgezinde Kerk, Skilwyk 29, Bolsward 

In Bolsward zullen op die middag presentaties worden gegeven over deze onderwerpen. Er is ook volop gelegenheid om hier vragen over te stellen én om je aan te melden om zelf actief te worden in de verschillende nieuwe werkgroepen die opgezet worden. Ook kun je lid worden van de Energie-community binnen Frij Fryslân, zodat je altijd als eerste op de hoogte bent van wat er speelt op dit gebied, je zaken kunt vragen en aanbieden en je de werkgroepen een handje kunt helpen mocht dit nodig zijn.

We staan voor een periode met ontzettend grote uitdagingen én mooie projecten die de inwoners van Fryslân autonomer zullen maken. Als we samen de schouders eronder zetten bouwen we een nieuwe tijd waar niets onmogelijk is! Voel je van harte welkom om de 28e naar Bolsward te komen als je geïnteresseerd bent in dit thema en je steentje wil bijdragen, hoe klein of groot ook.

Doelen van de dag

We creëren tijdens deze middag een inspirerende ontmoetingsplek voor geïnteresseerden, werken samen aan de doorontwikkeling van het thema Energie en starten nieuwe werkgroepen op. De werkgroepen zijn op zoek naar specifiek talent en staan te popelen om jou te ontmoeten!

Je hoeft geen technische kennis over het onderwerp te hebben

Integendeel, we zoeken juist mensen met diverse kennis en talenten, waaronder organisatievaardigheden, ondernemerschap en financiële kennis. Sommige werkgroepen die op deze dag worden opgericht, leiden zelfs tot betaalde banen voor de leden.

Weet je zelf nog niet precies wat jouw bijdrage kan zijn? Dan is deze middag een goed startpunt. Er is voldoende ruimte om over de verschillende onderwerpen en mogelijkheden in gesprek te gaan. 

Programma

13.00 Inloop 

13:30 - 14:30 Plenaire sessie met presentaties

 • Het grote plaatje
 • Werkgroepen en doelen
 • Wat kun jij doen en wat wordt er dan van je verwacht?

14:30 - 15:30 Pauze/open ruimte

 • Leden uit de bestaande werkgroepen zijn aanwezig voor vragen
 • Standjes met info en inschrijflijsten (o.a. interesse in lidmaatschap energiebedrijf, aspirant-lidmaatschap coöperatie Frij Fryslân)

15:30 - 17:00  Parallelle sessies

 • Kennismaken
 • Presenteren doelen van de werkgroepen
 • Input van deelnemers
 • Volgende stappen
 • Per werkgroep uiteen voor kennismaken en bespreken groepsdoelstellingen

17:00 - 17:30 Afsluiting

 • Plenaire terugkoppeling vanuit de groepen
 • Volgende stappen

17.30-18.00 Borrel 

 

De werkgroepen

Hieronder vind je een omschrijving van de nieuwe werkgroepen op het gebied van Energie die tijdens de themadag worden opgestart.

 1. Ondersteuningsteam Energie
  Deze groep bestaat uit mensen die de community binnen het thema Energie en de diverse werkgroepen ondersteunen. De groep is faciliterend én themabreed inhoudelijk bezig.
   
 2. Bestuur en (administratieve) ondersteuning Frysk Enerzjy Bedriuw (FEB)
  Het gaat hier om de bemensing van de kern van de nieuwe coöperatie, een energiebedrijf voor heel Fryslân. Er worden naast bestuursleden ook ondersteunende medewerkers gevraagd. Aangezien het hier om het opzetten van een volledig nieuw energiebedrijf gaat en het fulltime functies betreft, zal er (na een oprichtingsfase waarin je inzet nog op een andere manier gewaardeerd wordt) op termijn sprake zijn van betaald werk.
   
 3. Marketing Frysk Enerzjy Bedriuw (FEB)
  Deze groep gaat zich bezig houden met het opzetten en uitvoeren van een plan om het Friese energiebedrijf in de markt te zetten. Het Friese energiebedrijf is volledig nieuw. Daarom moet er naamsbekendheid gecreëerd worden, maar ook nieuwe klanten (leden) aangetrokken worden, waarbij de voordelen duidelijk worden gecommuniceerd. Je levert een bijdrage aan het opzetten en uitvoeren van dit plan, zowel qua denkwerk als ook hands-on.
   
 4. Opwekking Frysk Enerzjy Bedriuw (FEB)
  De werkgroep ‘opwekking’ zorgt er voor dat er een goede inkoop is van Friese energie en dat er ook naar gestreefd wordt om een steeds hoger aandeel ‘assets’ (productie-eenheden) in handen te krijgen van de Fryske mienskip. Door dit in eigen beheer te hebben (cq bij de lokale coöperaties) zijn we minder en op termijn helemaal niet meer afhankelijk van de aanlevering van energie door partijen van buiten Fryslân of bedrijven die voor de hoogste rendementen gaan. Affiniteit met energie is handig, verstand van financiën is nog meer gewenst.
   
 5. Bestuur en (administratieve) ondersteuning Frije Fryske Enerzjykoöperaasje (FFE)
  Het gaat hier om de bemensing van de kern van de nieuwe regionale Energiecoöperatie, die gelinkt is aan Frij Fryslân. Iedereen kan er lid van worden, zowel particulieren als bedrijven/organisaties. Er worden naast bestuursleden ook mensen gevraagd die deze onderneming willen ondersteunen. Je bouwt mee om met anderen dit op te zetten. Net als andere lokale energiecoöperaties gebeurt dit op vrijwillige basis (voor enkele uren per week).
   
 6. Promoteam Frije Fryske Enerzjykoöperaasje (FFE)
  Dit team gaat zoveel mogelijk leden werven voor de Energiecoöperatie. In eerste instantie door binnen Frij Fryslân mensen, bedrijven en organisaties te vinden die lid willen worden van de FFE. Maar ook daarbuiten: denk aan sport- en muziekclubs, waarbij per aangebracht lid een vergoeding wordt gegeven die ten goede komt aan de Mienskip. De ureninzet bedraagt ongeveer 2-3 uur per week (of meer).
  Lees voor deze eerste zes groepen ook: Energie? Fryslân autonoom! 
   
 7. Uitbreiding bouwen van vrije energie motor(en)
  De huidige vrije energiegroep werkt momenteel aan een magneetmotor. Er zijn echter nog diverse andere zaken te ontwikkelen. Daarom zoekt deze groep versterking.
   
 8. GEET werkgroep
  Stel je eens voor dat je over de kennis zou kunnen beschikken waarmee je een verbrandingsmotor op nagenoeg alle vloeistoffen kunt laten draaien, inclusief water. Wat zou jij dan doen...? Zou je een dergelijke uitvinding op voorhand naar de prullenbak verwijzen of ben je van plan om er serieus mee verder te gaan? Robert Boerman kwam 17 jaar geleden een uitvinding tegen die zijn leven veranderde. Met de 'GEET Fuel Processor' van Paul Pantone is het mogelijk om elke verbrandingsmotor op alternatieve brandstoffen te laten draaien. Met een GEET Fuel Processor is het mogelijk om andere vloeistoffen dan benzine, diesel of LPG als brandstof te gebruiken. Binnen Frij Fryslân gaat de “GEET werkgroep” zelfstandig een GEET motor bouwen. Doe je mee?
   
 9. Energieoplossingen voor je huis
  Lijkt het je leuk om samen met anderen oplossingen voor energieopwekking, -opslag en -besparingsmaatregelen in kaart te brengen? En om deze uit te testen en voor meer mensen toegankelijk te maken? Het kan hierbij gaan om bestaande of om hele nieuwe technieken. Sluit je dan aan bij deze groep.

Doe jij ook mee? 

De themadag is geweest, maar indien je geïnteresseerd bent in dit thema, kun je aansluiten bij de gemeenschap. Voorwaarde hiervoor is dat je lid bent / wordt van de coöperatie. Neem voor meer informatie contact op via info@frij.frl.