Werk en Economie

Werk en Economie

Sectoren die in Fryslân erg sterk zijn, zijn recreatie en toerisme, landbouw, watertechnologie en hightechbedrijven. Het toekomstige Frij Fryslân geeft een extra impuls geven aan de familiebedrijven, coöperaties en het midden- en kleinbedrijf. De organisatie van werk en economisch bestaan wordt gekoppeld aan de eeuwenoude en succesvolle formule van de coöperatieve traditie in Fryslân.

Coöperatief, maar ook particulier

Voor wat betreft het werk in Frij Fryslân worden deze coöperatieve basisbeginselen bij de Friese bevolking als uitgangspunt genomen. Het particuliere en coöperatieve kunnen naast elkaar bestaan ​​en met elkaar concurreren. Met een coöperatieve organisatievorm kunnen veel bedrijven en kleine werkgelegenheid in Fryslân worden gered.

Productie

Bij productie gaat het vooral om het maken van hoogwaardige producten, zowel als onderdeel alsook als eindproduct. De ontwikkeling van 3D-printtechnologie krijgt prioriteit. Er zijn ook veel kansen om ‘groene grondstoffen’ op alle mogelijke innovatieve manieren te verwerken. De vorming van coöperaties zou ook een grote stimulans kunnen zijn voor het behoud van kleine dorpen. Goede voorbeelden van coöperaties in Fryslân waren de Frico, de Condens, de Suvelbank (later Friesland Bank) en veel eerder de 'dijkplicht' om de zeedijken aan te leggen en te onderhouden.

Baskenland als voorbeeld

De ervaringen in de stad Arrasate Mondragón (niet ver van Bilbao) kunnen als inspiratie dienen. Er wonen 75.000 mensen en er is een bloeiende overkoepelende coöperatie die werkgelegenheid biedt aan 82.174 medewerkers en met succes de financiële crisis van 2008 heeft doorstaan. Bij deze koepel zijn 120 coöperaties aangesloten, die allemaal worden gerund door de werknemers. Het begon in 1943 op initiatief van een plaatselijke pastoor. Er kwam een ​​school en later ook een bank. Inmiddels behoort de coöperatieve koepel toe aan een universiteit en allerlei zeer moderne bedrijven met veel moderne productie. In 2013 bedroeg de jaaromzet 15 miljard euro.

Werkgelegenheid

Met een Frij Fryslân hebben de mensen zelf weer zeggenschap om de economie te stimuleren. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat regio's en landen die zeggenschap hebben over hun eigen economie, het ook beduidend beter doen op het gebied van BNP en werkgelegenheid. Hiermee kan Fryslân weer een toekomst bieden aan talentvolle jongeren, die nu bijna allemaal voor studie of werk naar plekken buiten Fryslân gaan.

Economie in Frij Fryslân 

Het doel van het extra geld voor economie en de extra zeggenschap is vooral bedoeld om het MKB te helpen. Met het wegnemen van overtollige regels, het faciliteren van bedrijven en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Frij Fryslân krijgt weer een compleet pakket aan voorzieningen, wat ook goed is voor de werkgelegenheid. Een eigen, brede, volwaardige universiteit zorgt voor het behoud van jonge, talentvolle mensen in de regio. Dit gaat ook de krimp en de braindrain tegen en geeft een extra impuls aan het bedrijvigheid, werk en de economie.