Water

Water

Schoon water is van levensbelang voor ons als mens, maar ook voor dier en natuur. Fryslân heeft het schoonste water van heel Nederland. Diep onder de grond bevinden zich lagen die bijna helemaal vrij zijn van pesticiden, chemicaliën en andere verontreinigingen. In Frij Fryslân willen we dat zo houden, daarom is het belangrijk om de bodem goed te behandelen, met gezonde landbouw en met goede waterzuiveringstechnieken.

Drinkwater 

Fryslân heeft het schoonste water van heel Nederland. Vitens heeft 12 locaties in Fryslân waar ze schoon drinkwater produceert. In totaal ruim 450 miljoen m3 per jaar. Fryslân kan zichzelf bedruipen met drinkwater. 

Voordat NUON Water (1999) ontstond, had Fryslân een eigen ‘Waterleidingsbedrijf Fryslân’. In 2002 fuseerde deze met Vitens, waarvan de provincie Fryslân nu 13% van de aandelen bezit. Frij Fryslân krijgt uiteraard weer een eigen openbaar drinkwaterbedrijf.

In Leeuwarden is een eigen laboratorium van Vitens opgericht, waar microbiologisch en chemisch onderzoek wordt gedaan naar de (grond-)waterkwaliteit. Het laboratorium verwerkt dagelijks honderden watermonsters en is grotendeels geautomatiseerd. In Frij Fryslân blijft dit laboratorium gewoon bestaan. Het is van grote waarde voor de kwaliteit van het water voor heel Fryslân en alle andere gebieden die gebruik willen maken van de diensten van het laboratorium.

Schoon en zuiver 

Voor de zuivering van water van huishoudens en bedrijven staan ​​in heel Fryslân zuiveringsinstallaties. Wetterskip Fryslân beheert het doorgaans. Daarnaast hebben sommige bedrijven ook hun eigen installaties en hebben mensen in het buitengebied ook een IBA-installatie (individuele afvalwaterzuivering). Over het algemeen werkt dat goed. Aandachtspunten zijn onder meer het nitraatgehalte in het water, lastig te filteren pesticiden en chemicaliën en de kosten van de systemen.

Om overbelasting van de zuiveringsinstallaties te voorkomen wordt in Frij Fryslân hemelwater losgekoppeld van het riool. Door het landbouwsysteem grondgebonden en biologisch te maken, wordt ook het boezemwater veel schoner. Daarnaast wordt met behulp van nieuwe technieken van bedrijven uit het watercluster in Leeuwarden (Wetsus) gewerkt aan verdere optimalisatie van de waterkwaliteit. Maar ook oude technieken zoals helofytenfilters kunnen worden ingezet. Om een ​​schone ondergrond  behouden is er geen gaswinning meer en is ‘fracking’ verboden.

Zeedijken, duinen en waterschap 

Een belangrijke organisatie in Frij Fryslân is Wetterskip Fryslân, die zorgt voor de zeedijken, duinen, boezemkaden etc. Dit zorgt ervoor dat Fryslân droge voeten houdt, zoals dat heet. Daarnaast wordt de nieuwste technologie ingezet om de sterkte van wegen en duinen te monitoren.