Technologie

Technologie

In een gezonde samenleving werkt technologie vóór mensen. Frij Fryslân staat voor open software en techniek die door eenieder gecontroleerd kan worden en voor het informeren van alle inwoners.

Technologie in Frij Fryslân

Na uitvinding van de drukpers, de industriële revolutie en de opkomst van computertechnologie en -innovatie, zijn we nu aanbeland in het tijdperk van kunstmatige intelligentie (AI) en het samensmelten van mens, machine en internet. Om dit mogelijk te maken worden op dit moment 5G-netwerken opgesteld. De innovaties van de afgelopen eeuw hebben ons veel gebracht. Productie, transport, communicatienetwerken, software, hardware: de moderne gemakken die we hiermee mogelijk maken kunnen we niet meer uit ons leven wegdenken. 

De keerzijdes van de medaille

Dat deze moderne gemakken keerzijdes hebben, wordt steeds duidelijker. De meest gebruikte consumentenartikelen zijn van hard- en softwarebedrijven die persoonlijke data verzamelen en dáárdoor enorme macht hebben. Ook is bij lang niet iedereen duidelijk hoe technologieën werken, waardoor men soms overgeleverd is aan onduidelijke voorwaarden.

De drive om geld te verdienen
 

De drijfveer om geld te verdienen en een concurrentiepositie te behouden brengt bedrijven er vaak toe om zo snel mogelijk nieuwe ontwikkelingen te implementeren. Hierbij worden de lange termijn gevolgen niet altijd in ogenschouw genomen. Zo is bijvoorbeeld nog niet duidelijk welke gevolgen nieuwe frequenties in draadloze netwerken hebben voor levende wezens, terwijl er wel aanleidingen zijn om dit goed te onderzoeken voordat tot grootschalige implementatie overgegaan wordt. 

Wie wordt er beter van

Verder zijn vaak de opbrengsten van innovaties niet eerlijk verdeeld: werknemers die helpen om innovaties binnen bedrijven door te voeren, profiteren hier zelf niet van. Sterker nog, het kan zijn dat ze hierdoor boventallig worden.

Een gezonde en geïnformeerde samenleving

In een gezonde samenleving werkt technologie vóór mensen. Wij zijn als mensheid op een punt gekomen, waarop we moeten nagaan wie en wat er achter deze technologieën schuilgaat. 

Technologie is van ons allemaal en behoort in de basis niet in handen te zijn van multinationals, zeker daar waar het technologie betreft waar de samenleving op verder bouwt. Frij Fryslân staat voor open software en techniek die door eenieder gecontroleerd kan worden en voor het informeren van alle inwoners.