Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

Cultuur is wat er in een gemeenschap aan fysieke uitingen en gedachtegoed is. Kunst daagt dit uit, zodat vernieuwing plaats kan vinden en laat het gedachtegoed zien, zodat er gereflecteerd kan worden. Kunst kan ons uitdagen de gewoontes, tendensen en eigenschappen van onze eigen cultuur en leefwijze onder de loep te nemen en onderzoekend te bekijken. Het reikt ons diverse perspectieven en wellicht zelfs oplossingen aan.

Kunst en cultuur in Fryslân

Door de eeuwen heen heeft Fryslân een rijke cultuur gekend. In talloze verhalen en sagen werd verteld over  waar we vandaan komen, waar we naartoe bewegen en de lessen die daaruit getrokken kunnen worden. Van de legendarische koningen Finn en Redbad tot het Vrouwtje van Stavoren; ze getuigen allemaal van de rijke culturele schatten die Fryslân rijk is. Deze vertelcultuur zijn we nog niet eens “heel lang geleden” verloren…

Het jaar 2018 markeerde een belangrijk moment. Toen werd Leeuwarden namelijk uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad van Europa. Het zette de schijnwerpers één jaar lang op Fryslân en betekende, mede door de jarenlange voorbereiding en de miljoenen die er in gestoken werden, een fikse stimulans voor het culturele leven. Dat was hoognodig, want in de decennia daarvoor was er fors bezuinigd op kunst en cultuur. 

Visie

Kunst en cultuur zijn uitingen van de oneindige menselijke creativiteit. Een rijk cultureel leven ondersteunt de samenleving. Het verbindt, zet aan tot bewustzijn en het verkent de grenzen van het voorstelbare. Culturele uitingen maken het dagelijks leven in al zijn facetten leuker, beter te begrijpen of beter te verteren. Cultuur troost, wekt op, bevreemdt, of kalmeert. De kunsten ondersteunen ook de identiteit van een samenleving, of stellen deze ter discussie. Cultuur is dus als de levensadem van een samenleving: onmisbaar, maar juist daardoor soms ook onzichtbaar, ondergewaardeerd en voor lief genomen.

Missie

In het thema Kunst en Cultuur ondersteunen we de visie van Frij Fryslân op individueel en op collectief niveau. Daarom willen we dat zowel het creëren als het consumeren ervan voor iedereen toegankelijk is.  Wij vinden daarom ook dat kunstonderwijs voor iedereen in gelijke mate toegankelijk moet zijn.

Kunst en cultuur in Frij Fryslân

Besef van het belang van kunst en cultuur is essentieel, zowel voor kunstenaars, voor mensen die hobbymatig met kunst en cultuur bezig zijn- als voor de samenleving als geheel. Kunst en cultuur bewaren niet alleen de bijzonder ontwikkelde uitingsvormen van een cultuur, ze dagen bij voorkeur ook mensen uit tot het zien van meerdere en nieuwe perspectieven.

Doe je ook mee?

De eerste werkgroep binnen het thema 'Kunst en Cultuur' van Frij Fryslân is een feit en is vastbesloten om een bloeiende kunst- en cultuursector te bevorderen. We nodigen kunstenaars, culturele organisaties en het bredere publiek uit om deel te nemen. Samen zetten we ons in voor de groei en bloei van beeldende kunst, podiumkunsten en literatuur. Het doel is te kunnen delen met de wereld wat het betekent om (weer) ‘vrij en Fries’ te zijn.

Stap binnen in een wereld van verbeelding, waar kunstvormen samenkomen, talenten gedijen en samenwerking tot bloei komt. Ontdek de kunstzinnige ziel van Fryslân, gevoed door traditie en verrijkt door vernieuwing.

Gerelateerde links

Vragen? Mail ons!