Geld

Geld

Frij Fryslân streeft naar zijn eigen Friese munt, waarmee de Friese economie wordt gestimuleerd. Met dit Friese geld bepaalt Fryslân zelf wat belangrijk is en wat waarde heeft. Dit geldsysteem biedt mensen de vrijheid om met geld te doen wat zij willen. De mogelijkheden om een Friese munt te creëren worden enerzijds gezocht in blockchaintechnieken en anderzijds in goud en zilver.

Fries geld

Frij Fryslân heeft een uitgesproken visie op welvaart en welzijn. De oude economische modellen en de daarbij behorende geldsystemen houden geen rekening met alle zaken die Frij Fryslân belangrijk vindt. Daarom is het belangrijk dat Frij Fryslân een eigen geldsysteem heeft. 

Wat is geld eigenlijk?

Wat mensen belangrijk vinden wordt uitgedrukt in geld. Geld heeft ruwweg drie functies:

  1. ruilen, handelen en kopen;
  2. rekenen: om de waarde van goederen en diensten uit te kunnen drukken;
  3. waarde vasthouden.

Tegelijkertijd worden veel dingen juist niet in geld uitgedrukt, zoals mantelzorg en andere zaken die niet worden meegenomen in de modellen van economen.

Er wordt de laatste jaren steeds serieuzer nagedacht om de te beperkte economische modellen, die vooral op winstmaximalisatie zijn gericht, bij te stellen en er alternatieven voor te ontwikkelen. Twee voorbeelden daarvan zijn Doughnut Economics van Kate Raworth en de Economy for the Common Good van Christian Felber. Deze modellen trachten zoveel mogelijk rekening te houden met alle aspecten van de economie, dus ook sociale en ecologische effecten.

De globale crisis van het geldwezen

In de afgelopen jaren is het mondiale financiële systeem vastgelopen. Door geldcreatie door de banken is er een schuldenberg gecreëerd die niet meer op te lossen valt. Door de centrale banken van de wereld wordt er toegewerkt naar een reset van het financiële systeem. Dit betekent de creatie van een digital currency en veel meer controle door de banken op waar mensen hun geld aan kunnen en mogen uitgeven.

Naar een Friese munt 

In Frij Fryslân is er een geldsysteem dat de mensen de vrijheid biedt om met geld te doen wat zij willen. De mogelijkheden om vorm te geven aan een Friese munt worden enerzijds gezocht in blockchaintechnieken en anderzijds in goud en zilver. 

Naast een Friese munt kan er ook weer een Friese coöperatieve bank worden opgericht, en een Friese Beurs, die samen het investeren in de Friese economie verder zullen bevorderen. 

Belasting

In Frij Fryslân wordt er kapitaals- en omzetbelasting geheven, maar geen inkomensbelasting. De belasting wordt betaald met en in de Friese munt.