Volop mogelijkheden voor vrije energie

Volop mogelijkheden voor vrije energie

Op 29 september was er een 'college tour' over vrije energie in Joure. Inleiders waren Karsten van Asdonk en Casper Boom, twee jonge mannen die beiden afgestudeerd zijn aan technische universiteiten. Zij hebben Stichting ‘Energy Abundance’ opgericht om vrije energie te promoten en toe te werken naar een doorbraak. Op de avond werden er veel interessante voorbeelden gegeven maar was ook aandacht voor valkuilen, blokkades én de toekomst.

Wat is vrije energie?

Vrije energie betekent - kort gezegd - dat apparaten een over-rendement hebben, wat betekent dat er restenergie overblijft. Het wordt ook wel de ‘co-efficiency of performance’ (COP) genoemd. Stel je stopt 10 eenheden in een apparaat en er komen er 1000 uit, dan is de COP 100. Veel vormen van vrije energie komen van de ‘ether’, de ruimte om ons heen. Van 0-puntsenergie is berekend dat met de energie die in één glas zit al het water uit de oceanen kan worden verdampt. Er is dus in potentie meer dan genoeg energie beschikbaar om voor miljoenen jaren schone energie op te wekken.

Het idee voor ‘Vrije energie’ komt vooral van Nikola Tesla, die rond 1900 leefde. Een man die openstond voor nieuwe ontwikkelingen en de uitvinder was van wisselstroom, röntgen en op afstand bedienbare apparaten. Hij vond ook 'stralingsenergie' uit en bouwde de zogenaamde 'Wardenclyffe Tower', om draadloze informatie over de hele wereld te verzenden. Helaas waren zijn financier (JP Morgan) en de FBI tegen alles wat Tesla deed, omdat ze respectievelijk gevestigde belangen hadden in betaalde elektriciteit en staatscontrole wilden uitoefenen op Tesla.

Voorbeelden

Er zijn voorbeelden uit de hele wereld van gratis energie. Daniel Dingel (een ingenieur uit de Filippijnen) maakte een auto die op drinkwater kon rijden. Met technologie was hij in staat om de frequentie van een watermolecuul zo te behandelen dat het waterstof werd. Het is nooit in massaproductie gebracht. Paramahamsa Tewari uit India wist een machine te maken die 24 uur per dag kon draaien met een COP van 2.6. Ook deze uitvinding is nog niet op grote schaal doorgebroken. Maar er zijn ook andere vormen van vrije energie: magnetische motoren, plasma, watertechnologieën, ethergeneratoren, warmtepompen, kernfusie en zwaartekrachtmotoren.

Blokkades

Overheden, banken en multinationals blokkeren de opkomst van schone, vrije energie. Octrooien worden in beslag genomen en sommige mensen zijn zelfs vermoord. Daarom zoeken uitvinders naar andere manieren dan via de universiteiten en naar mogelijkheden om aan geld te komen. Daarnaast is er ook schaamte, angst en competitie. Volgens Van Asdonk en Boom ‘gaan we als mensheid destructief met onszelf om’. ‘Het is dus tijd voor wetenschap vanuit het hart’, zeiden de beide mannen…

Toekomst

Er zijn momenteel een paar bedrijven die wereldwijd een groot potentieel hebben. Zo bouwt Infinity SAV uit Zuid-Korea magnetische generatoren. Maar er is ook de Kinetic Power Plant (KPP) van Zilverstroom, die 365 dagen per jaar en 24 uur per dag goedkoop schone energie levert. De laatste optie (KPP) kan bijvoorbeeld een dorp van 500 inwoners van stroom voorzien voor € 800.000 (exclusief btw). Dit zou bijvoorbeeld ook een heel goed alternatief kunnen zijn voor dorpen in Groningen, die nu door de gaswinning volledig moeten worden herbouwd… Als energie zo goed als gratis is en schoon is, zijn de mogelijkheden van vervoer oneindig,  kunnen huizen veel goedkoper worden gebouwd, kan veel meer afval worden hergebruikt en ook de landbouw kan veel milieuvriendelijker worden. De productie kan lokaal plaatsvinden en er is een betere balans tussen werk en vrije tijd.