Frysk Enerzjybedriuw vol energie!

Frysk Enerzjybedriuw vol energie!

Het Fries Energiebedrijf (FEB) is een initiatief van leden van Frij Fryslân. In januari 2022 startten de eerste twee werkgroepen binnen Frij Fryslân: een op het gebied van landbouw en een op het gebied van energie. Uit deze laatste werkgroep, waar in de loop der tijd een aantal bevlogen en kundige leden bij kwamen, ontwikkelde zich het FEB.

Op 11 juli 2023 zijn de mensen van het FEB bij de notaris geweest. Daarmee is de oprichting van ons energiebedrijf een feit. In de zomervakantie is hard doorgewerkt om straks ook echt energie te kunnen gaan leveren aan de mienskip (klanten) en tegelijkertijd ook energie af te kunnen gaan nemen bij leveranciers uit de eigen mienskip.

Het streven is om de werkzaamheden die dit mogelijk maken zoveel mogelijk binnen de coöperatie uit te voeren. Het doel is zo snel mogelijk zelfvoorzienend te worden. Eerst als relatief kleine community, vervolgens groter door opschaling. Eén van de doelen is om  energie tegen een eerlijke prijs te leveren en af te nemen van  deelnemers binnen de coöperatie.

Op lange termijn willen we meer controle over de lokale energiebronnen zodat eventuele opbrengsten terugvloeien naar de lokale gemeenschap in plaats van anonieme aandeelhouders die zich soms zelfs in het buitenland bevinden. Dit betekent concreet het verwerven van assets (productiemiddelen) om binnen de coöperatie zelf te kunnen opwekken.

Coöperatie: zeggenschap 

Net als Frij Fryslân is het FEB een coöperatie. Dit betekent dat mensen en bedrijven/organisaties lid kunnen worden, over veel zaken kunnen meebeslissen en eventueel meewerken. Het FEB is een dynamische organisatie. We zijn – opnieuw net als Frij Fryslân – gestart als een flitscoöperatie, zodat we al lerend kunnen groeien naar het beste besluitvormingsmodel. Het doel is om zelf maximaal zeggenschap te hebben over de manier van energieopwekking en levering .

Dit betekent concreet dat het FEB zelf kiest van welke energiebron ingekocht wordt. En ook dat er toegewerkt wordt naar eigen ‘assets’: eigen productiemiddelen van energie in Fryslân. Denk hierbij ook nadrukkelijk aan vormen van vrije energie, zoals de Kinetic Power plant. Maar ook aquathermie, geothermie, blue energy of biogas komen in aanmerking.

Lid worden 

Vele (aspirant-)leden en sympathisanten van Frij Fryslân hebben al aangegeven liever vandaag dan morgen lid te worden. Ze willen  onderdeel zijn van een gemeenschap die op een eerlijke wijze met energie omgaat, zonder dat mensen daarvoor de hoofdprijs hoeven te betalen. Het is onze intentie nog dit jaar echt van start te gaan met de levering en afname van energie.

Dit doen we via twee parallelle sporen: 

  1. Via ‘wederverkoop’ - via een andere partij (coöperatie) energie inkopen en dit weer doorleveren aan de consumenten (tegelijk leden) van het Fries Energie Bedrijf.
  2. Als energiecoöperatie zelf energie inkopen bij eigen leden en dit ook weer verkopen aan andere leden binnen de coöperatie, via een lokale marktplaats. De volgende stap is - zodra er ervaring is opgedaan - om op te schalen.

Via de diverse kanalen van Frij Fryslân, zoals de nieuwsbrieven en de Telegramgroep Nijs & Updates worden jullie geïnformeerd zodra nieuwe leden/klanten zich kunnen aansluiten.