Kom naar de themadag Gezondheid!

Kom naar de themadag Gezondheid!

Laat je inspireren door alles wat er bij Frij Fryslân speelt op het gebied van Gezondheid! Vanuit de visie holistisch, bewust, kleinschalig worden diverse activiteiten in gang gezet. Voor ieder wat wils op deze themadag!

Datum en locatie: 4 februari 2023, dorpshuis Nij Franjum, Franjumbuorsterpaed 12, Marsum
Toegang gratis (donaties welkom). Koffie, thee en drankjes zijn te koop aan de bar.

We starten ‘s middags met een presentatie over Frij Fryslân, de visie op gezondheid binnen de coöperatie en een overzicht van wat er door de werkgroepen is gedaan in 2022. Ook leggen we de werkwijze van de gezondheidsgemeenschap en de andere themagemeenschappen uit. Daarna vertellen we meer over de werkgroepen die op deze dag zullen ontstaan. Er is volop gelegenheid om hier vragen over te stellen én om je aan te melden om zelf actief te worden in één of meer werkgroepen.

Doelen van de dag

We creëren tijdens deze middag een inspirerende ontmoetingsplek voor geïnteresseerden, werken samen aan de doorontwikkeling van het thema en we starten nieuwe werkgroepen op. De werkgroepen zijn op zoek naar specifiek talent en we staan te popelen om jou te ontmoeten!

Je bent van harte welkom als je in dit onderwerp geïnteresseerd bent, ook als je zelf geen zorgverlener bent (geweest).

Er is van alles te doen, ook voor mensen die andere kwaliteiten inbrengen dan die van mensen met een zorgachtergrond. Houd je bijvoorbeeld van organiseren, een groep ondersteunen, helpen bij praktische zaken, etc. dan is jouw hulp ook zeer welkom. Weet je zelf nog niet precies wat jouw bijdrage kan zijn? Dan is deze middag een goed startpunt. Er is voldoende ruimte om over de verschillende onderwerpen en mogelijkheden in gesprek te gaan. 

Programma

12:30 inloop

13:00 – 14:00 Plenaire sessie met presentaties

 • het grotere plaatje
 • werkgroepen en hun doelen
 • wat kun jij doen en wat wordt er dan van je verwacht?
 • vragen

14:00 – 15:30 Pauze en open ruimte

 • leden die al actief betrokken zijn, zijn aanwezig voor vragen
 • standjes/tafels per op te richten werkgroep met informatie en inschrijflijsten, je kunt bij deze tafels in gesprek met actieve leden

15:30 – 17:00 Parallelle sessies op te starten werkgroepen

 • kennismaken
 • presenteren doelen van de werkgroepen
 • input van deelnemers
 • volgende stappen bespreken
 • bespreken groepsdoelstelling
 • indien mogelijk structuur werkgroep afstemmen (voorzitter, schrijver, bijeenkomsten)

17:00 – 17:30 Afsluiting

 • plenaire terugkoppeling vanuit de groepen
 • volgende stappen organisatie werkgroepen

17:30 – 18:00 Napraten

De werkgroepen

Hieronder vind je een omschrijving van de nieuwe werkgroepen die opgestart worden in dit thema.

 1. Ondersteuningsteam Gezondheid
  Vanzelfsprekend is het van belang dat alle mensen binnen de gezondheidsgemeenschap goed op de hoogte zijn van elkaars werk en elkaar kunnen vinden. Deze groep bestaat uit mensen die de gemeenschap binnen dit thema en de diverse werkgroepen ondersteunen en verbinden. De groep is faciliterend én themabreed inhoudelijk bezig.
   
 2. Wijkzorg coöperatie(s) bedrijfsplan
  Deze groep werkt aan een bedrijfsplan voor wijkzorg in coöperatieve vorm. De groep onderzoekt wat de wenselijke structuur is voor één of meer coöperaties, waarbinnen een breed pakket aan dienstverlening kan worden ontwikkeld. Het gaat hierbij om kleinschalige, regionaal georganiseerde zorg die dicht bij de mens staat. Binnen de coöperatieve vorm wordt een plan neergelegd dat zorgt voor een krachtenbundeling en eerlijke beloning voor iedereen die meedoet. Na ontwikkeling van het businessplan gaat de groep verder met het organiseren en uitvoeren hiervan.
   
 3. Gezonde apotheek coöperatie(s) bedrijfsplan 
  De nieuwe ‘medicijnen’ die heden ten dage gebruikt worden zijn nog maar 100 jaar op de markt. Ze zijn ontstaan vanuit de petrochemische industrie en bootsen meestal de natuur gedeeltelijk na. Met alle gevolgen van dien, want de middelen veroorzaken over het algemeen disbalans in het menselijk lichaam. Tot 100 jaar geleden heeft de mensheid altijd samengewerkt met natuur. De natuurlijke middelen hebben vaak niet het nadeel van het creëren van disbalans in het lichaam. Deze groep werkt aan het terughalen van deze oude kennis en verzamelen van nieuw opgedane kennis. Vervolgens wordt deze kennis omgezet naar nieuwe producten en diensten. Hieruit zal een businessplan volgen voor de eerste Gezonde apotheek naar coöperatief model. Na ontwikkeling van het businessplan gaat de groep verder met het organiseren en uitvoeren hiervan.
   
 4. Zorgverlenersverbinding
  Deze groep heeft als basis integrale gezondheidszorg, dus ‘het beste van twee werelden’. De groep organiseert bijeenkomsten waarbij zorgverleners uit het reguliere en uit het complementaire circuit elkaar kunnen ontmoeten en in gesprek kunnen gaan. De groep ondersteunt de uitbreiding van de coöperatie door het leggen van contacten met de diverse bedrijven, instellingen en zzp-ers. Ze gaan dus in gesprek met deze zorgverleners over het mogelijk aansluiten bij de coöperatie. De groep zal hierin ook samenwerken met de bedrijvengroep in Frij Fryslân. Alle bedrijven en zelfstandigen die aansluiten bij Frij Fryslân worden onderdeel van een netwerk waarin ook uitgewisseld kan worden op andere manieren dan enkel via de euro.
   
 5. Platform content
  Deze groep houdt zich bezig met het inhoudelijk vullen van een online platform. Informatie die hierop ter beschikking komt bestaat uit gegevens van aangesloten zorgverleners, educatieve materialen in woord en beeld, leefstijlhulpinformatie, zakboekjes, trainingen, workshops, etc. Deze lijst is vanzelfsprekend niet uitputtend. Alle informatie die in het netwerk rond gaat en mogelijk interessant is voor de leden is hier welkom. Sommige content kan door de groep ook omgezet worden in fysieke producten, zoals boekjes en naslagwerken. De groep inventariseert, coördineert, redigeert en plaatst de informatie. Ook is ze eerste aanspreekpunt voor mensen die ideeën hebben voor content levering.
   
 6. Alternatieve financiering
  Deze groep gaat aan de slag met mogelijkheden voor alternatieve financiering. Binnen Frij Fryslân zijn al mensen met dit onderwerp bezig geweest en zijn de eerste contacten gelegd met mensen die hier elders al mee bezig zijn. Het onderwerp is niet gemakkelijk. Het vraagt om flexibel denken, slimme oplossingen en een lange adem, maar binnen het netwerk zijn wel zaken aan het ontstaan die dit gemakkelijker maken, waaronder een eigen uitwisselingssysteem.

Diverse uitwisselgroepen

Binnen het thema Gezondheid ontstaan naast opbouwgroepen zoals hierboven omschreven ook diverse uitwisselgroepen, waaronder Deel en Heel, BewustGezondZijn, verslavingszorg en zelfhulpgroepen. Op de themadag zijn mensen van deze groepen aanwezig om je meer te vertellen. 

Verder leven er in de coöperatie diverse andere ideeën. Ook kunnen er op de dag zelf ideeën of initiatieven ontstaan. De genoemde groepen zijn dus niet uitputtend: het thema Gezondheid is zeer breed en zal het komende jaar verder doorontwikkeld worden door de mensen in de Gezondheidscommunnity binnen Frij Fryslân. Heb je zelf een initiatief waarvan je denkt dat het levensvatbaar is en waarmee je in een groep aan de slag wilt? Dan kun je dat aangeven in het aanmeldformulier hieronder.

Links

Vragen? Mail ons!