Noodhulpnetwerk Solaris (gastbijdrage)

Noodhulpnetwerk Solaris (gastbijdrage)

Frij Fryslân bouwt stap voor stap aan een nieuwe samenleving binnen Fryslân. Los daarvan bestaan tal van fijnschaliger initiatieven, vaak gericht op een regio of een bepaald thema. Beide vullen elkaar vaak prachtig aan en weten elkaar steeds vaker te vinden. Maar wat als je in aanloop naar een nieuwe wereld te maken krijgt met nood die niet oplosbaar is op de huidige manier? Veel mensen maken zich daarover nu meer zorgen dan ooit. Daarvoor kan Solaris een oplossing zijn.

Wat is het?

Solaris is een netwerk van mensen die elkaar praktisch bijstaan in geval van nood. Die hulp wordt geboden zonder tegenprestatie, vergelijkbaar met een vriendendienst. Het is volledig gebaseerd op solidariteit. Iedereen is er voor jou als dat nodig is. En jij bent er voor een ander. Een soort verzekering, die niet draait op geld, maar op uitwisseling van primaire diensten. Het komt van beide kanten. Daarvoor is een stuk vertrouwen en commitment nodig.

Solaris is een burgerinitiatief, ontstaan in het najaar van 2021 in Zuid-Frankrijk. Binnen een paar maanden waren in driekwart van de Franse provincies lopende Solaris-cellen actief. Het is dus niet slechts een concept, maar bewijst zich al in de praktijk! Ook in andere landen is Solaris reeds begonnen. In Nederland zijn op dit moment mensen bezig de eerste cellen te vormen. Iedereen kan meedoen. Er is geen machtsstructuur of leider. Alles is vrijwillig, er is geen sprake van financiële transacties.

Werking

Nieuwe deelnemers krijgen een intake, afgenomen door een lokale verbinder. Er wordt je gevraagd wat je zou kunnen en willen inzetten voor het netwerk. Denk aan kennis, vaardigheden, vervoermiddelen, accommodaties, tijd enzovoorts. Deze gegevens worden verzameld in een papieren database, waarover slechts drie personen inzage hebben. Niemand anders kan de gegevens inzien.

Op het moment dat er een hulpvraag is, wordt contact gezocht met één van de lokale databasebeheerders, waarvan altijd iemand bereikbaar is. Die kijkt in de database en neemt contact op met mensen die de specifieke hulp kunnen leveren. Als de juiste hulp niet aanwezig is, dan wordt er contact opgenomen met contactpersonen uit naburige cellen. Ook zij hebben alleen inzage in de data van hun eigen cel. Er is dus geen sprake van centralisatie van data, maar van decentralisatie.

In elke regio worden cellen ontwikkeld. Deze moeten onderling met elkaar in verbinding staan. Dit netwerk is heel belangrijk. Het wordt aangemoedigd om celmeetings te hebben met buurcellen. Dit zorgt voor menselijke verbinding. Solaris is een netwerk om autonomer te leren leven en tegelijkertijd samen sterk te staan.

Wil je meedoen?

Neem dan contact op met het team van Tytsjerksteradiel via solaris.t-diel@protonmail.com. Daar kun je meer informatie krijgen, of een afspraak maken voor een live presentatie. De intentie is dat mensen zich aansluiten bij hun regiocel of die willen helpen opzetten. Bekijk hier een interview met Frédéric Vidal, de bedenker van Solaris. 

Links bij dit artikel

Vragen? Mail ons!