Sinnewende (Gastbijdrage)

Sinnewende (Gastbijdrage)

Het is duidelijk dat er een nieuwe tijd is begonnen, ook op het gebied van onderwijs. Door alle regelgeving is er nauwelijks nog ruimte om te doen wat écht goed is voor de kinderen. Sinnewende is een leercommunity in oprichting in de omgeving Drachten / Beetsterzwaag. Bij Sinnewende wil men de volledige ruimte voelen om te werken vanuit het hart en kinderen te begeleiden op hun zielspad: een win-win situatie voor leerling, leerkracht, ouders en de maatschappij.

Een leercommunity voor en door leerlingen en hun ouders

Maandelijkse zijn-dag op unieke locatie

Om de leercommunity op te bouwen, komen de oprichters vooralsnog één keer per maand samen op de tweede zaterdag van de maand met andere ouders en hun kinderen. Hier verbinden zij op een (nu nog) wisselende plek in de natuur. Activiteiten en ideeën komen vooral van de kinderen van alle leeftijden. Er zijn optionele activiteiten, zoals wildplukken, hutten bouwen, samen koken, zingen, muziek maken, spelletjes doen en knutselen.

Van mensen die zich aansluiten vraagt Sinnewende betrokkenheid en commitment. De kinderen worden gevolgd in wat zij nodig hebben om te kunnen leren. Ouders kunnen hierop aansluiten door hun expertise en ideeën in te brengen.

Door deze aanpak blijft het plezier in leren behouden. Iedereen leert van elkaar en de vraag om bijvoorbeeld te leren rekenen en lezen volgt vanzelf wanneer deze vaardigheden nodig zijn bij wat de kinderen willen leren.

Voorlopig vinden deze dagen plaats in het weekend, om voor alle kinderen, of ze nu wel of niet in het schoolsysteem zitten, een fijne plek te creëren. Kinderen in het schoolsysteem kunnen opladen in de natuur en praktisch bezig zijn als tegenwicht voor een lange schoolweek. 

Ook mensen zonder (schoolgaande) kinderen die hun kennis willen delen, of die graag iets van kinderen leren, zijn van harte welkom. We leren van elkaar: jong van oud en oud van jong!

Praktische informatie

Wie: kinderen van alle leeftijden en hun ouders alsmede begeleiders die hun kennis willen delen.

Wanneer: Elke tweede zaterdag van de maand van 10.00 – 15.00 uur.

Waar: Omgeving Drachten / Beetsterzwaag; de locatie kan elke maand wisselen.

Waarom: Vanuit deze bijeenkomsten willen we samen met ouders, kinderen en betrokkenen een leercommunity opzetten.

Mail voor meer informatie sinnewende@protonmail.com

Links

Vragen? Mail ons!