Ecologisch Melkveebedrijf Rûn libben en Grûn

Ecologisch Melkveebedrijf Rûn libben en Grûn

Op twee oktober staat de tweewekelijkse inloop in het teken van Landbouw en Voedsel. In aanloop daarnaartoe stellen wij de boeren in Frij Fryslân voor. Ieder heeft een unieke visie en bijdrage aan de mienskip. In deze nieuwsbrief delen we meer over Rûn Libben en Grûn, een biologisch melkveebedrijf in Lippenhuizen.

Over het bedrijf

Rûn Libben en Grûn van Gjalt Tjeerdsma en Leonne Muller is een klein biologisch melkveebedrijf met gehoornde koeien in een monumentale boerderij aan de Sweachsterwei bij het Koningsdiep.  Veel mensen kennen deze plek ook als een energieplek waar inspirerende bijeenkomsten plaatsvinden, of als de boerderij waar ooievaars hun nest hebben op het dak. 

Gjalt komt uit een boerengezin en boert al sinds 1985 op deze boerderij. Na tien jaar zijn bedrijf op gangbare wijze te runnen, verdiepte hij zich in biologische landbouw en maakte als een van de eerste boeren de transitie. Zes jaar geleden kwam metgezel Leonne erbij. Leonne had al jaren een grote nieuwsgierigheid naar het boerenleven. Ze vond er haar thuis en vormt een team met Gjalt in het werk op de boerderij. Daarnaast heeft ze ook een passie om hun ervaringen en diepe inzichten te vertalen naar blogs en beeld. 

Samen ontwikkelen Gjalt en Leonne hun plek in verbinding met grond en spiritualiteit. Hun drijfveer is om niet wetten, regels en inkomen te laten dicteren, maar diep te luisteren naar de natuur en ecosystemen op de boerderij. Als boeren willen ze afgestemd zijn om het juiste te doen voor dier en mens. Op de boerderij wordt geen gebruik van chemische producten gemaakt. Er is al veel geëxperimenteerd om de grond weer tot leven te brengen en een harmonisch systeem te realiseren. Dit zorgde voor het schoonste mestmonster vergeleken met dertig andere biobedrijven. Kalfjes blijven verder bijvoorbeeld  langer bij de moeder dan gebruikelijk is.

‘Het “product” dat de boerderij voortbrengt is vooral een ervaring’, zegt Leonne. Ze willen mensen laten zien hoe je in intieme harmonie met land en vee kunt leven. Mensen kunnen verse melk halen, maar wat ze krijgen is groter dan een glas melk. Ze delen hoe zij leven met de seizoenen en wat het werk is dat daarbij hoort; bemesten, oogsten, grazen. Op de boerderij leven ze in de cyclus van de natuur. Gjalt noemt dit intuïtief energetisch boeren.

Neem eens een kijkje op hun website. Deze staat vol met bronnen voor  inspiratie en educatie rondom de levensstijl van Gjalt en Leonne en landbouw in harmonie met de natuur.

Bedrijfsmodel

Het hoofdinkomen van het bedrijf komt uit de verkoop van melk. Geld is echter een middel en geen doel. De kwaliteit van leven van de koeien en de energetische waarde van de melk is belangrijker dan een hoge productie en opbrengst. Vertrouwen vormt de basis in het bedrijf. In de nabije toekomst verwachten ze ook vlees van eigen koeien te gaan leveren. 

Gjalt en Leonne gaan voor varen op je innerlijke kompas, genoeg voor jezelf, volheid, minder angst en meer vertrouwen. Met betrekking tot de vraag hoe de bedrijvigheid zich zal ontwikkelen zegt Gjalt: ‘Het gaat erom om open te staan om iets te ontvangen dat je niet kunt bedenken'. 

Visie

Gjalt en Leonne zijn dienstbaar aan het leven en de grond.  Het is de rol van de boer om er verantwoordelijkheid voor te dragen dat het geheel klopt. Zo zouden ze het liefst hun werkwijze vereenvoudigen naar zo weinig mogelijk processen met de producten, om deze zo puur mogelijk te houden en de energetische waarde intact te houden. De melk zou dan bijvoorbeeld direct de kaasbak ingaan, of worden verwerkt tot kefir. Dan blijven de vetten het meest intact, wat beter past bij de melk van hun koeien. Dieren zouden ze op eigen terrein willen laten slachten, wat op dit moment (nog) niet mogelijk is.

De boerderij is een thuis voor de mienskip en een plek waar van alles mogelijk is. Ze blijven weg van technocratie en laten zich niet beperken door wetten en regels. De scheppende energie is altijd aanwezig. Hun opgedane kennis over harmonie in de grond dragen ze over aan mensen die gemotiveerd zijn om te leren. ‘Rûn libben en Grûn is op de eerste plaats een energieplek -  de koeien horen erbij.' 

Op hun website beschrijven Gjalt en Leonne het zo: ‘Verscholen tussen de bomen van wet- en regelgeving zoeken wij de ruimte om opnieuw te verbinden vanuit onvoorwaardelijkheid. Het onderhouden van immateriële schoonheden in een leefgemeenschap gaat verder dan alleen woorden in stelling brengen of je afhankelijk te stellen van subsidies, beoordeeld vanuit beperkte zintuiglijke waarneming. Het juk dat wij economie noemen kan alleen lichter gemaakt worden vanuit jezelf. Vanuit liefde voor natuur en in samenwerking vanuit oprechte betrokkenheid is veel meer mogelijk. Dit brengt ons allen meer dan de som van de delen.’

Waarom bij Frij Fryslân

Gjalt en Leonne bezochten in 2022 het Frij Fryslân Frijheidsfestival in Rijs. Dat voelde als een thuis en er waren veel bekenden van hen: met z’n allen Fries zijn. Wat hun aanspreekt in Frij Fryslân is dat we het anders willen doen en dat we dat willen leren. De “hoe”-vraag staat daarbij centraal.  Aan jezelf werken daarbinnen is belangrijk. 

Hun aanbod aan de mienskip bestaat eruit om op een deel van het land een tuin aan te leggen. Ze zien verder mogelijkheden voor uitwisselen met leden in de mienskip, bijvoorbeeld via werkdagen waarin aspirant-leden van Frij Fryslân kunnen meehelpen, zaaien, repareren, etc. 

Themabijeenkomst maandag 2 oktober 2023 en meedoen

Heb je een boerenbedrijf of een ander bedrijf of project rond landbouw, voedsel en natuur? Dan ben je van harte uitgenodigd om op 2 oktober kennis te maken. Deze avond staat in het teken van het thema Landbouw en Voedsel. We bieden deze avond een breed programma met eten van de boeren, een verkoophoek, workshops (o.a. inmaken/wecken), een inhoudelijke dialoog over financiering voor boeren, bedrijfspresentaties en op te starten projecten rond moestuinen en elektrocultuur. 

Ook als je die avond niet kunt, ben je van harte uitgenodigd om een e-mail naar info@frij.frl te sturen. Dan wordt er contact met je opgenomen.

Links

Vragen? Mail ons!