Overzicht werk- en uitwisselgroepen mei 2023

Overzicht werk- en uitwisselgroepen mei 2023

Hieronder vind je een overzicht van de actieve werkgroepen. Neem gerust contact op als je meer wilt weten over een specifieke werkgroep.

Ter introductie

We maken onderscheid tussen een mienskip, een werkgroep en een uitwissselgroep.

Mienskip (MSK)

Een mienskip is er voor iedereen die geïnteresseerd is in het betreffende thema. Hier worden aspirant-leden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen, bijeenkomsten en vragen omtrent het thema en kunnen ze hun ideeën, tips en kennis delen.

Werkgroep (WG)

Werkgroepen hebben een duidelijk doel waar alle deelnemers aan gecommitteerd zijn. Er zijn rollen en verantwoordelijkheden en iedereen is tenminste drie uren per week beschikbaar om hieraan te werken. Aansluiten is niet zonder meer mogelijk bij alle groepen, aangezien sommige groepen al lang draaien en/of het maximale aantal deelnemers bereikt is. Neem dus contact op als je geïnterresseerd bent. 

Uitwisselgroep (UG)

Uitwisselgroepen werken niet aan een specifieke opgave en zijn er om te verbinden op thema’s die mensen belangrijk vinden, zoals hoe je als man of vrouw in je kracht kunt komen. De omvang verschilt per uitwisselgroep, en ook of het mogelijk is om vrij aan te sluiten. Neem dus contact op als je geïnterresseerd bent. 

Overzicht

Landbouw en voedselzekerheid

WG - Landbouw financiële oplossingen: de werkgroep bevindt zich in een afrondende fase. De geleerde lessen worden verwerkt in een artikel.
WG - Voedselbossen en permacultuur (meerdere groepen): richt zich eerst op het uitwisselen van kennis (educatie), eigen kweek en op termijn: voor iedereen een voedselbos op loopafstand.

Gezondheid

MSK - Mienskip Sûnens

WG - Basisteam (Mienskip): heeft een faciliterende rol en draagt er zorg voor dat taken en werkgroepen binnen het thema Sûnens goed aangesloten zijn op de missie, visie en strategie van het thema en Frij Fryslân in het geheel. Ze helpen de werkgroepen om hun opgave te realiseren.
WG - Alternatieve 'financiering': buigt zich over alternatieve financiering van gezondheid en zorg binnen de coöperatie. Mogelijkheden en juridische kaders worden onderzocht om vervolgens één of meerdere concepten te ontwikkelen.
WG - Deagewoan Sûnens: wil vanuit een respectvolle en veilige basishouding ruimte geven aan de diverse zienswijzen en wensen rond het aardse afscheid.
WG - Súvere Apotheca: werkt aan het oprichten van een apotheek met natuurlijke, op maat gemaakte en welzijnsverhogende middelen voor de mens.
WG - Jongerengroep: gaat zich bezighouden met de begeleiding en ondersteuning van jongeren. Daarnaast wordt er gekeken naar mogelijkheden om deelgroepen op te zetten voor activiteiten in groepsverband. De groep organiseert in de zomer een jongerenweek.
WG - Holistische Zorg Frij Fryslân: (komen later meer groepen uit voort): richt zich op het ontwikkelen van een model en bedrijfsplan voor een holistisch en coöperatief zorgaanbod in de wijk of regio. Denk hierbij aan thuiszorg, verloskundige- en kraamzorg en zorg aan mensen met een handicap. 
WG- Sûnens Foar Elkenien: deze werkgroep onderhoudt de contacten met en werkt samen met de zorgprofessionals die zich bij de coöperatie aan hebben gesloten.

UG - BewustGezondZijn: houdt zich bezig met het toepassen van inzichten uit de kwantumfysica binnen het thema Gezondheid. Op dit moment wordt er gewerkt met intentie-experimenten om te onderzoeken wat de kracht van intenties is op de omgeving en op onszelf, met als doel deze kennis en uitkomsten te delen binnen Frij Fryslân.
UG - Mannenkracht: terugkerende bijeenkomst voor mannen waar er ruimte is voor het delen over uitdagingen en kwetsbaarheden om elkaar te zien, te steunen en om in je mannenkracht te staan.
UG - Vrouwenkracht: terugkerende bijeenkomst voor vrouwen waar er ruimte is het delen over uitdagingen en kwetsbaarheden om elkaar te zien, te steunen en om in je vrouwenkracht te staan.
UG - Deel & Heel: een ieder heeft te maken met trauma in het leven, groot of klein. Trauma's ontstaan altijd in relatie tot een ander. Als we deze persoonlijke stukken in contact brengen, door deze te delen met een ander, kan er heling ontstaan. Voor onszelf en voor onze omgeving.

Autonoom wonen

MSK - Mienskip Wenjen: op dit kanaal verbinden aspirant-leden zich rond het thema wonen. Hier kunnen mensen met een (autonoom) wooninitiatief een oproep plaatsen. Ook worden (thema)bijeenkomsten aangekondigd en wordt inspirerende informatie gedeeld.

WG - Basisteam Wenjen: faciliteert en modereert de Mienskip Wenje.
WG - Krachtplaatsen: doet onderzoek naar de verschillende bekende en onbekende krachtplaatsen in Fryslân en naar mooie verhalen en gaat op ontdekkingstocht naar wat deze krachtplekken ons kunnen brengen. In de nabije toekomst zal de groep excursies aanbieden.

Frysk Enerzjybedriuw

MSK - Mienskip FEB

WG - Bestuur: geeft vorm aan de strategie en bedrijfsvoering. Leden van het bestuur zijn deelnemer in de verschillende werkgroepen.
WG - Werving: houdt zich bezig met vraagstukken rondom klantaansluitingen en -werving.
WG - Marketing: houdt zich o.a. bezig met het vertalen van het concept naar een duidelijk verhaal voor de klant en ontwerp van logo, huisstijl en website.
WG - Productie: houdt zich bezig met in- en verkoop van energie en assets en zet in op het zoveel mogelijk produceren van energie binnen de coöperatie.
WG - Juridisch: buigt zich over de juridische aspecten, zoals het opstellen van goede contracten, inrichting van besluitvormings- en zeggenschapsprocessen en vormgeving van de coöperatie na de flitsperiode.
WG -Administratie/financieel: legt een administratie aan die past bij de groeistrategie en die inzicht en zekerheid biedt. De administratie heeft een leden-/klantentak en een financiële tak.
WG - IT: kiest en zet goede systemen op die de bedrijfsvoering faciliteren en die het snel opschalen met een klein team mogelijk maken.

Vrije Energie

MSK - Mienskip Frije Enerzjy

WG - Basisteam Vrije Energie: faciliteert de verschillende werkgroepen die concreet aan de slag zijn met onderzoek en proefopstellingen. Daarnaast modereren ze de Mienskip Frije Enerzjy.
WG - Magneetmotor: werkt aan een proefopstelling.
WG - WSM (Waterstofmotor): doet vooronderzoek om vervolgens een plan van aanpak te maken.
WG - SPAD/GEET (plasmagenerator): werkt aan een (proef)opstelling.
WG - NEU (Neutrino energie): doet vooronderzoek.
WG - KPP (Kinetic Power Plant): doet vooronderzoek. Er zijn al bedrijven met een "werkende" proefopstellingen.

Jild

WG - Algemeen: houdt zich bezig met het te ontwikkelen uitwisselingssysteem binnen de coöperatie (Wurdearring), de Friling - onze zilveren munt-, en doet onderzoek naar betalen via de ether.

Onderwijs / Leren en groeien

MSK - Mienskip Leren en Groeien / Onderwijs 

Werk en Economie

WG - Bedrijvengroep: fungeert als eerste aanspreekpunt voor aangesloten bedrijven en bedrijven die willen aansluiten. De groep werkt ook aan actieve acquisitie van nieuwe bedrijven.
WG - Toerisme-applicatie: een online platform is in de maak om de Friese toeristische sector en economie te versterken. Op dit platform worden horeca- en andere ondernemers, evenementen en bijzondere plekken zichtbaar gemaakt.

Technologie

WG - Wurdearring web-app: deze groep ontwikkelt  i.s.m. de jildgroep de eerste Frij Fryslân digitale Wurdearring-applicatie. Wurdearring wordt binnen de coöperatie gebruikt voor uitwisseling.

Organisatie

WG - Kernteam / bestuur: is het bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester.
WG - Facilitair kernteam: voert zaken uit als ledenadministratie, facturen, mailbox, schrijft externe nieuwsbrieven en berichten voor het interne nieuwskanaal Nijs & Updates. Coördineert diverse zaken (mee), waaronder bijeenkomsten en ondersteuning van mienskippen en werkgroepen.
WG - Facilitair divers: in deze groep houden alle facilitaire mensen contact over diverse onderwerpen. Van hieruit wordt o.a. de inloopmaandag gepland en gecoördineerd.
WG - Facilitair workshops en lezingen: biedt ondersteuning aan mensen en groepen die workshops, lezingen en excursies willen organiseren.
WG - Hoarizonstipers: deze groep richt zich op diverse aspecten van het inrichten van een ecosysteem van coöperaties en andere samenwerkingsverbanden. Deze groep is beschikbaar om werkgroepen te helpen om hun projecten te bestendigen in een coöperatie of andere vorm. De groep houdt overzicht over wat er in grote lijnen binnen Frij Fryslân en daarbuiten gebeurt en verbindt deze kennis aan de praktijk in de coöperatie.
WG - Oanjeiers / stipersoerlis: regelmatig overleg voor de Oanjeiers en Stipers van de verschillende werkgroepen om te verbinden en inhoudelijk uit te wisselen en af te stemmen.
WG - Werkgroep Videokanaal: deze groep werkt aan het creëren van inspirerende inhoud op het videokanaal van Frij Fryslân op Youtube en Odyssee.
WG - Tijdelijke werkgroep voor organisatie van bijeenkomsten en festivals
WG - Bibliotheek: richt zich op het ontwikkelen van een decentrale bibliotheek.

Links

Vragen? Mail ons!