Overzicht Thema- en werkgroepen september 2022

Overzicht Thema- en werkgroepen september 2022

Maak kennis met themagroepen en bouw mee aan de toekomst van een Frij Fryslân! Hieronder vind je een overzicht van de groepen die op dit moment bezig zijn. Wil je meer weten? Mail ons dan via info@frij.frl.

Landbouw

De boer heeft een belangrijke rol waar het gaat om gezonde lokale economie, voedselvoorziening en het behoud van ons landschap. Een snel groeiende beweging is al op gang gekomen om de boer ook weer midden in de samenleving te plaatsen. Maak kennis met twee themagroepen die op een eigen manier hier een bijdrage aan leveren.

Financiering: deze groep zoekt naar nieuwe financieringsvormen die meerwaarde gaan opleveren voor investeerders en de Friese gemeenschap, zoals meer voedselzekerheid en een veilige belegging van hun geld.
Deze groep werkt samen met mensen uit de geldgroep ‘boerencoops’.

Mienskipsplak: In deze groep wordt een blauwdruk ontwikkeld voor een Mienskipsplak; een bruisend centraal punt in en voor de gemeenschap. Lokale boeren en producenten verkopen er hun voedsel, reststromen worden er omgezet in mooie producten en het is een ontmoetingsplaats waar ook workshops en lezingen gehouden worden. Doel is ook dat hiermee de afzet van Friese boeren aan de lokale gemeenschap wordt vergroot. Op dit moment wordt gewerkt aan een bedrijfsplan voor een eerste plek in coöperatie vorm; een pilot die aanzet tot het realiseren van Mienskipsplakken in heel Friesland.

Gezondheid

Gezondheidszorg kan op heel veel manieren anders en beter. Maak kennis met de themagroepen die aan verschillende facetten werken die bijdragen aan holistische, toegankelijke en kleinschalige zorg.

Brug: het doel van deze groep is om inspirerende bijeenkomsten te organiseren waarbij professionals in de complementaire gezondheidszorg ‘proeverijen’ aanbieden om kennis te maken met deze therapieën.

Financieel: deze groep houdt zich bezig met inventariseren en vormgeven van een alternatief of alternatieven voor de zorgverzekering zoals we die kennen.

Inhoud: deze groep ontwikkelt lessen, trainingen en materialen die mensen kunnen inspireren en aanzetten tot een holistische kijk op gezondheid.

Autonome woon- en leefvormen

Deze themagroep werkt aan een blauwdruk voor ecodorpen die startende initiatieven kan inspireren en op weg helpen. Ook wordt er gekeken naar gemeenschapsvorming omtrent lokale voedselproductie. De groep brengt bestaande projecten in Friesland en mogelijkheden voor nieuwe in kaart.

Deze deelproducten kunnen ook gebruikt worden voor bewustwording en het motiveren van boeren om met de gemeenschap een toekomstperspectief en nieuwe leef- en woonvormen te realiseren. Neem contact op als je kennis over bestaande initiatieven hebt, mee wilt doen in de werkgroep of op een andere manier met de groep te verbinden.

Energie

Fryslân autonoom: hoe ziet autonoom en zelfvoorzienend Fryslân op het gebied van energie eruit? Deze themagroep heeft een inspirerend scenario uitgewerkt en kan ieders inbreng gebruiken om een ambitieus plan sterker te maken.

Vrije energie: deze groep is concreet aan de slag met proefopstellingen en het verzamelen van informatie. Laat je verrassen door deze pionierende bouwers.

Geld

Deze themagroep is gestart met een inventarisatie van de diverse alternatieven en achterliggende mechanismen voor uitwisselingssystemen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een oplossing om binnen de coöperatie te kunnen uitwisselen. Ook is een eigen Friese zilveren penning in de maak!

Leren en groeien

Frij Ûnderweis (‘vrij onderweg’) heeft een fundament gelegd met een kindvisie waarop het onderwijsplatform van Frij Fryslân ontwikkeld kan worden. Er is daarvoor een groot actieplan met verschillende onderdelen, waaronder het ontwikkelen van lesmateriaal en het bouwen van een netwerk van leraren en andere professionals. Bedoeld voor de korte en lange termijn, waarbij nog veel mensen kunnen aanhaken om onderdelen uit te werken. Heb je ervaring in het werken met kinderen? Neem contact op om kennis te maken!

Werk en economie

Een online platform is in de maak om de Friese toeristische sector en economie te versterken. Op dit platform worden horeca- en andere ondernemers, evenementen en bijzondere plekken zichtbaar gemaakt. Ken je initiatieven, evenementen, bedrijven die hier ook een plekje verdienen. Wil je meedoen of heb je zelf een idee om de Friese economie en werkgelegenheid te stimuleren? We horen het graag van je!

Bewustzijn

De mens is onlosmakelijk onderdeel van een bewustzijnsveld dat door diverse wereldreligies en spirituele tradities onderkend maar telkens anders benoemd is. Dit bewustzijnsveld is intelligent en manifesteert zich in de materiële realiteit. Voor mensen in Frij Fryslân is dit een belangrijk uitgangspunt. De groep Bewustzijn ondersteunt met diverse activiteiten de gehele beweging van Frij Fryslân. Met de voeten in de klei, met compassie, een open hart en een diep bewustzijn van de verbondenheid met alles. Wil je meer weten? Neem dan contact op.

Video- en mediagroepen

Youtube-kanaal: deze groep werkt aan het creëren van inspirerende inhoud op het videokanaal van Frij Fryslân op Youtube. Er is een gevarieerd aanbod in voorbereiding, waaronder diverse oefeningen zoals ademhalingsoefeningen en persoonlijke verhalen over gezondheid en wat er meer ter tafel komt in Frij Fryslân. Heb je ook ideeën die kunnen bijdragen, neem dan contact op.

Frij Fryslân bioscoopfilm Terwijl de jonge Okke tegen zijn wil in de vrijheidsstrijd betrokken raakt, krijgt hij onverwachte hulp van een mysterieuze man met onaardse vermogens. Een combinatie van oer-Friese geschiedenis, psychologische dilemma’s, spiritualiteit en humor. Wil je meedenken en/of -doen, of ben je gewoon nieuwsgierig? Neem gerust contact op!

Liefde

Deze themagroep bouwt aan onderlinge betrokkenheid, verbinding, hoop en vertrouwen ten behoeve van vrijheid en autonomie. Samen delen we ervaringen van liefde uit, vanuit ieders pure bron van liefde, los van spiritualiteit of religie. Dit ter inspiratie. Omdat delen vermenigvuldigt als een sneeuwbaleffect.. ‘Each of us is the entire ocean in a drop’. Ga jij mee op ontdekkingstocht?

Bibliotheek

De eerste stappen zijn gezet met een Frij Fryslân bibliotheek. Dit project is net opgestart en zal verder worden uitgewerkt in de komende maanden. Wil je meer weten? Mail gerust.

Links

Vragen? Mail ons!