Onderzoek holistisch zorgmodel

Onderzoek holistisch zorgmodel

Het creëren van een nieuwe samenleving en nieuwe structuren kan alleen met elkaar. Vanuit nieuwe ervaringen komen we samen tot nieuwe oplossingsrichtingen. We gaan met elkaar experimenteren en gebruik maken van elkaars talenten. Samen bereiken we veel meer dan alleen. In alles wat we doen met elkaar is een zuivere intentie van cruciaal belang.

Holistisch zorgmodel

In die nieuwe samenleving zien we een holistisch zorgmodel ontstaan, waarin we de verschuiving maken naar eigen verantwoordelijkheid en focus op gezonde leefstijlkeuzes. Ondersteund vanuit een team van zorgprofessionals en vakexperts.

Binnen de nieuwe samenleving kennen we elkaar, zijn we er voor elkaar en helpen we elkaar.

Project en team

We beginnen klein op basis van donaties van aangesloten zorgprofessionals in de vorm van consulten, sessies, etc. voor (aspirant-)leden. Na het experiment, dat eindigt op 1 juni 2024, zal er een volgende fase aanbreken waarbij er meer aangeboden gaat worden vanuit de zorgprofessionals. In de tussentijd ontwikkelen, leren en groeien we samen en gaan we met elkaar en met nieuwe zorgprofessionals verbinden.

Het projectteam Sûnens Foar Elkenien begeleidt het experiment en blijft in contact met de sûnens zorgprofessionals. Zijn er vragen of opmerkingen over het experiment, stuur dan een e-mail naar gezondheidssessies@frij.frl.

Deze beweging kunnen we alleen maar samen in gang zetten en uitbouwen, want we zijn zelf onderdeel van de oplossing.