Noorderlicht: regionaal ander geluid jongvolwassenen Fryslân (gastbijdrage)

Noorderlicht: regionaal ander geluid jongvolwassenen Fryslân (gastbijdrage)

De jeugd heeft de toekomst. Zij zijn mede bepalend voor de levensvatbaarheid van frisse parallelle initiatieven op langere termijn. Fryslân kent een groep die een ander regionaal geluid laat horen: Noorderlicht. Voor en door gelijkgestemde jongvolwassenen.

Eind augustus 2021 kwam een klein groepje bij elkaar onder de rook van Leeuwarden. Zij zochten verbinding door de toenemende polarisatie in de samenleving in de afgelopen twee jaar. De meesten kenden elkaar nog niet. Ruim zes maanden later is de groep uitgegroeid tot een mooie mix van meer dan honderd gelijkgestemde jongvolwassenen, waarvan ruim dertig zeer actief.

Gelijkgestemd wil niet zeggen dat iedereen hetzelfde zoekt. De motivatie om actief te zijn voor Noorderlicht loopt dan ook uiteen. Fysiek nieuwe mensen leren kennen is de belangrijkste reden, want een gedeelte verloor een deel van hun sociale contacten. Anderen zoeken gelijkgestemden als steuntje in de rug in donkere dagen, om info en ervaringen uit te wisselen of samen parallelle toekomstplannen vorm te geven. Er bestaan dan ook, naast een algemene chat en agenda, diverse subgroepen, zoals een alternatief mediahuis, parallelle samenleving, religie, demonstraties en een jonge oudergroep. 

Wekelijks staat er een activiteit in de agenda. Tot nu toe is dit meestal in Leeuwarden. Voorbeelden zijn huiskamersessies over zelfontwikkeling, of acties om gelijkgestemde ondernemers te supporten. Ook feestjes horen erbij: een uitstekend middel om elkaar goed te leren kennen voordat je intensiever bouwt aan de toekomst.

In 2022 zal Noorderlicht inzetten op meer zichtbaarheid. Naar verwachting neemt het ledental daardoor toe, evenals de spreiding van ontmoetingskansen door heel Fryslân. Ook is verbinding gelegd met zustergroepen in het land. Vergelijkbare groepen die wekelijks actief zijn, bestaan al in Utrecht, Amersfoort en Groningen. Van deze vier is Noorderlicht het grootste en meest actief. Uniek dus binnen Fryslân en Nederland!

Noorderlicht staat open voor nieuwkomers tussen 18 en 35 jaar. Ben je toch ietsje jonger of ouder, of leef je net buiten Friesland, neem gerust wel even contact op. Er heerst een gemoedelijke en toegankelijke sfeer. Deelname is vrijblijvend, hoewel leden die op geen enkele manier actief zijn na een tijdje worden gevraagd of de groep wel is wat zij ervan hadden verwacht.

Ook belangstelling? Of nieuwsgiering naar meer informatie? Check de instagram-pagina van Noorderlicht Friesland of mail naar noorderlichtfriesland@protonmail.com.