Meet Michaéla Schippers

Meet Michaéla Schippers

Prof. Dr. Michaéla Schippers is hoogleraar gedrags- en prestatiemanagement aan de Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit Rotterdam). Ze werkte een aantal jaren samen met Jordan Peterson. Samen publiceerden ze een artikel over hoe het stellen van levensdoelen de prestatiekloof tussen mannen en vrouwen en etnische minderheden dichtte. De twee spraken ook in een podcast over de pandemie van narcisme.

Michaéla’s passie is om andere mensen te laten schitteren en om de prestaties van mensen te optimaliseren om zo de wereld een betere plek te maken. Ze bedacht de term ‘life crafting’ als een manier om prestaties en geluk te optimaliseren. Ze is ook de oprichter van ikigaitv.nl, een platform voor positieve psychologie.  Haar levenslange hobby en passie naast wetenschap is Taekwon-Do.

Michaéla is in 2021 de “Great Citizens Movement” gestart, een grassroots beweging die nadenkt over hoe de ideale wereld er idealiter uit zou kunnen zien en wat we kunnen doen om deze ideale wereld te realiseren. De Great Citizens Movement onderzoekt hoe we ervoor kunnen zorgen dat het kritisch denken in de samenleving nieuw leven wordt ingeblazen via de Great Citizens Declaration en ‘Brieven aan de toekomst’. In de verklaring staan kernwaarden op grond waarvan we kunnen samenleven. De drie kernwaarden zijn vrijheid, menselijkheid en wijsheid. Deze kunnen aanknopingspunten bieden om de neerwaartse trend in de maatschappij te keren.

Michaéla is ook mede-oprichter van de wetenschappelijke podcast Follow the Science. Deze podcast is gericht op het beantwoorden van de eeuwenoude vragen waarom en hoe de mensheid het beter kan doen. De podcast brengt wetenschappelijke bevindingen die veelbelovend lijken voor de mensheid onder de aandacht van een breed en geïnteresseerd publiek.

Op 13 november 2023 geeft Michaéla op persoonlijke titel samen met Tjeerd Andringa een interactieve lezing. Lees hier meer >