Koöperaasje Frij Fryslân: stand van zaken aangaande lidmaatschap en themagroepen

Koöperaasje Frij Fryslân: stand van zaken aangaande lidmaatschap en themagroepen

Sinds de geslaagde inspiratiedag op 30 april in Workum is Frij Fryslân in een stroomversnelling terechtgekomen. Er zijn naast de al draaiende groepen sindsdien 14 thema- en werkgroepen aan de slag gegaan. Daarover hieronder meer.

De inspiratiedag op 30 april trok ruim 220 bezoekers. Een geweldige opkomst die een prachtig, geïnspireerd bijeenzijn tot gevolg had. Wij hebben veel positieve reacties mogen ontvangen over wat er op deze dag gebeurde: de ontmoetingen, de sessies, de presentaties, de discussies. Onze grote dank gaat uit naar de meer dan 30 vrijwilligers die ervoor zorgden dat deze dag binnen een paar weken gerealiseerd kon worden. 

Op de volgende dag, zondag 1 mei (een dag die samenviel met de nieuwe maan en het feest van Beltane) werd in Eagum, volgens de traditie het absolute middelpunt van Fryslân, een waterritueel gehouden. Op de inspiratiedag hadden de deelnemers een beetje water kunnen meenemen uit hun eigen omgeving en dat in een groot glazen vat kunnen gieten. Aan het water konden ze een intentie meegeven. In Eagum werd in de vorm van een ritueel de intenties opgelezen en werd het water losgelaten, zodat het samen met die intenties door heel Fryslân kon stromen. Het filmpje met een kort verslag van dit ritueel  is ondertussen online gegaan: Waterritueel 1 mei 2022 Frij Fryslân

Vormgeven aan de coöperatie en het lidmaatschap

Op 5 mei 2022 passeerde bij de notaris de oprichtingsakte van Koöperaasje Frij Fryslân. De vorm waarvoor we gekozen hebben is die van een zogenaamde flits-coöperatie. Dat betekent: we hebben voor twee jaar een minimale set statuten vastgelegd en gaan nu veel leren en ontwikkelen om na deze periode een meer permanente organisatiestructuur neer te kunnen zetten. Dit leerproces leggen we   vast en verankeren we in een huishoudelijk reglement en een leer- en groeidocument. 

Verbinding, initiatief, vertrouwen en geduld

Met elkaar bouwen we aan een nieuwe samenleving en pionieren en leren we iedere dag. Dit vraagt verbinding, initiatief, vertrouwen en geduld. Langs deze lijnen proberen we ook het lidmaatschap in te richten. In de leerperiode gaan we onder andere met elkaar in gesprek over hoe aspirant-leden reguliere leden kunnen worden en volledig stemrecht kunnen krijgen. Daarnaast wordt onder andere. samen gesproken en gebouwd aan oplossingen, producten en diensten die de mensen in de coöperatie samen ontwikkelen en waar werkgelegenheid uit kan voortkomen. Verder zijn er verschillende categorieën leden mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de vele ‘Friezen om utens’, die zich wel verbonden voelen met Fryslân, maar hier niet daadwerkelijk wonen. Ook sluiten er momenteel organisaties aan die binnen de coöperatie verbonden en actief willen zijn.

Reserveer in je agenda

Op 2 juli is er een speciale dag en we vragen jullie deze te reserveren in je agenda. We zullen dan in Marsum (vlak bij Leeuwarden) samenkomen voor de eerste Algemene Ledenvergadering van de Koöperaasje Frij Fryslân. Die dag delen we onze ideeën over hoe het lidmaatschap vorm kan worden gegeven en gaan we samen hierover in gesprek. Tevens zullen themagroepen elkaar ontmoeten en presenteren waar ze aan werken. 

Bij de Algemene Ledenvergadering kunnen we maximaal 200 mensen ontvangen. Een ieder die aspirant-lid wil zijn, is uitgenodigd aanwezig te zijn. De mensen die binnen Frij Fryslân al actief zijn én de mensen die zich afgelopen 30 april hebben aangemeld voor lidmaatschap, krijgen voorrang bij aanmelding. Bij overschrijving nemen we met de mensen die we op 2 juli niet kunnen ontmoeten zo spoedig mogelijk contact op. We vragen iedereen die zich in wil schrijven - ook degenen die al actief zijn - om het aanmeldformulier in te vullen. 

Een overzicht van de thema- en werkgroepen en waar ze aan werken

Zoals gezegd zijn er nu 14 groepen actief op diverse thema’s en daarnaast is er een facilitaire groep die de coöperatie dagelijks ondersteunt en een paar groepen die de eerstvolgende activiteiten op 2 juli en 27 augustus voorbereiden. Hieronder een kort overzicht van deze groepen. Al deze groepen komen één keer per twee weken samen - het liefst fysiek. Mensen die zich mogelijk nog aan willen sluiten bij een groep, kunnen contact met ons opnemen via info@frij.frl.

Hieronder ten slotte een kort overzicht van de groepen en waar zij zich op toeleggen.

Gezondheid

  1. Brug: het doel van deze groep is om inspirerende bijeenkomsten te organiseren waarbij professionals in de complementaire gezondheidszorg ‘proeverijen’ aanbieden om kennis te maken met deze therapieën.
  2. Financieel: deze groep houdt zich bezig met inventariseren en vormgeven van een alternatief of alternatieven voor de zorgverzekering zoals we die kennen.
  3. Inhoud: in deze groep gaat men bezig met het ontwikkelen van lessen, trainingen en materialen die mensen kunnen inspireren en aanzetten tot een holistische kijk op gezondheid.

Geld 

Deze groep is gestart met een inventarisatie van de diverse alternatieven en achterliggende mechanismen voor uitwisselingssystemen. Daarna wordt gewerkt aan een oplossing om binnen de coöperatie te kunnen uitwisselen. 

Landbouw

  1. Financiering: deze groep zoekt naar nieuwe financieringsvormen die meerwaarde gaan opleveren voor investeerders en de Friese gemeenschap, zoals meer voedselzekerheid en veilige belegging van hun geld.
  2. Gemeenschapswinkel: in deze groep wordt er een blueprint ontwikkeld voor een gemeenschapswinkel waar lokale boeren en producenten hun voedsel kunnen verkopen. De winkel kan een centraal punt worden en als coöperatie te werk gaan. Het idee is dat dit op veel plaatsen in Friesland gerealiseerd kan worden.

Energie

  1. Fryslân autonoom: hoe ziet een op het gebied van energie autonoom en zelfvoorzienend Fryslân eruit en wat is er voor nodig om dit te realiseren? Deze groep werkt aan een spannend en ambitieus plan.
  2. Vrije energie: deze groep is concreet aan de slag met proefopstellingen en het verzamelen van informatie.

Onderwijs

Een groep van mensen met diverse ervaringen in het onderwijs en/of pedagogische achtergrond verkent het ontwikkelen van materialen, lessen en trainingen die passen binnen een holistische kijk op het leven en de visie van Frij Fryslân. Deze lessen en materialen kunnen op het regulier onderwijs, bij staatsvrije scholen en bij andere vernieuwende initiatieven ingezet kunnen worden.  

Anastasia Ecodorpen

Deze groep werkt aan een blueprint voor ecodorpen op basis van het idee van Familiedomeinen. 

Werk en economie

Een online platform is in de maak om de Friese toeristische sector en economie te versterken. Op dit platform worden horeca- en andere ondernemers, evenementen en bijzondere plekken zichtbaar gemaakt.

Meditatiegroep en -kerngroep

Het doel van deze groep is de gehele beweging van Frij Fryslân te ondersteunen en kracht bij te zetten middels meditaties en rituelen rondom bijeenkomsten. De meditatiekerngroep geeft vorm aan deze meditaties en rituelen. Mensen die mee willen doen aan de meditaties (die regelmatig ook via livestream zullen worden gefaciliteerd) kunnen zich aanmelden via e-mail: organiseer@frij.frl

Festivalgroep

Deze groep houdt zich bezig met de organisatie van het Frijheidsfestival op 27 augustus. Heb je ideeën of informatie die mogelijk bij kan dragen aan het programma van de dag? Mail dan naar festival@frij.frl.

Videogroep

Deze groep werkt aan de vulling van het videokanaal van Frij Fryslân op Youtube. Er is een gevarieerd aanbod in voorbereiding, waaronder diverse oefeningen zoals ademhalingsoefeningen en persoonlijke verhalen over gezondheid en wat er meer ter tafel komt in Frij Fryslân. Heb je ook ideeën die kunnen bijdragen? Mail dan naar info@frij.frl