Kom naar de themadag Autonoom Wonen!

Kom naar de themadag Autonoom Wonen!

De Autonoom Wonen werkgroep onderzoekt woonvormen die samen-voorzienend zijn en waar wonen en leven in harmonie met de natuur centraal staat. De Frij Fryslân themadag Autonoom Wonen staat in het teken van elkaar ontmoeten, inspireren en kennis delen.

Er is veel interesse in het thema, dit bleek al uit het enthousiasme tijdens het Frijheidsfestival en de grote respons op de enquête die we twee maanden geleden deelden. Het doel daarvan was om te inventariseren welke alternatieve woonwensen er zoal leven. We danken iedereen die de moeite heeft genomen om deze in te vullen! Uit de enquête blijkt o.a. dat 74% van de mensen graag mee wil bouwen en een aantal van hen al bezig is met eigen wooninitiatieven. Verder is ook duidelijk geworden dat mensen graag met gelijkgestemden in contact komen. Daarom nodigen we je van harte uit voor deze dag!

Datum en locatie: 19 februari 2023, Rufus aan het Water, Bloksleat 8, Broek, zie ook https://www.rufus.nl.
Toegang is op basis van vrijwillige donatie. Koffie, thee en andere drankjes zijn tegen betaling verkrijgbaar.

Doelen van de dag

We creëren tijdens deze middag een inspirerende ontmoetingsplek voor geïnteresseerden in het thema Autonoom Wonen. Het thema is breed en wensen en behoeften zijn gevarieerd. We bieden gelegenheid om op deelonderwerpen te verbinden, elkaar te inspireren en om je vraag kenbaar te maken (denk aan: grond, gebouw, medebewoners, geld, etc.). Wie weet ontmoet je gelijkgestemden, krijg je een zetje en benodigde kennis om een start te maken.  

Verder draagt deze dag bij aan de ontwikkeling van het thema Autonoom Wonen binnen Frij Fryslân. Op dit moment is er één werkgroep binnen het thema actief. Het is goed mogelijk dat vanuit de parallelle sessies nieuwe werkgroepen geformeerd worden. 

Ben je je aan het oriënteren op mogelijkheden voor autonoom wonen? Wil je bijdragen aan het thema? Weet je zelf nog niet precies wat jouw bijdrage kan zijn? Dan is deze middag een goed startpunt. Er is voldoende ruimte om over de verschillende onderwerpen en mogelijkheden in gesprek te gaan. 

Programma

12:30 Inloop

13:00 – 14:00 Plenaire sessie met presentaties

 • welkom, doel en opzet van de dag
 • korte presentatie Frij Fryslân en het thema Autonoom Wonen
 • inspiratie door Wim Driessen: over Rufus a/h Water
 • inspiratie door Sanne Raes: over (e)cohousing
 • introduceren sessierondes en dagvoorzitters
 • vragen

14:00 – 14:30 Pauze en sessies kiezen

 • leden die al actief betrokken zijn, zijn aanwezig voor vragen
 • inschrijven voor twee sessies

14:30 – 15:30 Sessieronde 1

 • kennismaken
 • presenteren doelen van de sessie
 • input van deelnemers
 • volgende stappen bespreken

15:30 – 16:30 Sessieronde 2

 • kennismaken
 • presenteren doelen van de sessie 
 • input van deelnemers
 • volgende stappen bespreken

16:30 – 17:00 Plenaire terugkoppeling

17:00 – 17:30 Borrel

Sessierondes

Je kunt alvast jouw interesse voor deelthema’s kenbaar maken in het onderstaande inschrijfformulier. Tijdens de middag kun je twee sessies kiezen waar je aan mee wilt doen.

 1. Mienskipspleats
  Binnen Frij Fryslân worden mogelijkheden verkend om gezamenlijk een Mienskipspleats te realiseren. Dit is een fysieke plek die als proeftuin dient voor verschillende thema’s, denk aan het realiseren van een voedselbos, het aanbieden van ruimten voor consulten, workshops en lezingen, het verwerken van voedsel, een kleinschalig school initiatief, etc. Verder kun je denken aan woningen of appartementen. We zijn o.a. op zoek naar doeners en denkers: mensen met organisatiekracht, bedrijfskundig inzicht en contacten met gemeenten.
   
 2. Verbinden rond verschillende initiatieven en woonvormen
  Er zijn verschillende autonome woonvormen te onderscheiden. Uit de enquête blijkt ook dat er interesse is naar verschillende vormen en enkele mensen werken al aan een project. Denk aan:
  * het transformeren van een boerderij met appartementen
  * aankoop van een camping/recreatieterrein
  * erfdelen
  * ecodorpen 
  Door het matchen van interesses en al bestaande projecten kunnen er sessies ontstaan. Geef in het onderstaande formulier alvast aan waarnaar je op zoek bent (medebewoners, kennis, etc.).
   
 3. (e)cohousing - hoe realiseer je een gemeenschappelijke woonvorm?
  Sanne Raes is expert op het gebied van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Ze is mede-initiatiefnemer van een project waarin een boerderij met drie grote schuren op een terrein van ruim een hectare omgetoverd werden tot een duurzame woongemeenschap. Er zijn in totaal vijftien appartementen gerealiseerd, in één daarvan woont ze zelf. Als (ervarings)deskundige bespreekt ze met ons haar ervaring, lessen en tips rond samen-wooninitiatieven. Kijk voor meer informatie over Sanne op https://esraconsultancy.nl/over.
   
 4. Duurzaam bouwen en verbouwen
  Enkele ideeën waar aan gewerkt kan worden binnen dit deelthema: 
  * in kaart brengen van mooie duurzame woningconcepten van Friese bedrijven. 
  * ontwikkelen van duurzame bouwmaterialen: hennep, stro, leem, etc.
  * menukaart van oplossingen voor autonoom wonen, denk aan watervoorziening, energievoorziening, etc.
  * verbouwen van je bestaande woning: gebruik van duurzame materialen 
  Tijdens deze sessie ga je in gesprek over hoe het thema Duurzaam bouwen en verbouwen vorm te geven in Frij Fryslân en kun je verkennen of je hier zelf een actieve rol in wilt spelen. 
   
 5. Autonome gemeenschap in je huidige dorp/straat/wijk
  Het grootste deel van de samenleving zal niet in nieuw gecreëerde woongemeenschappen en ecodorpen willen of kunnen wonen. Veel van wat er aanwezig is in autonome woonvormen is ook te realiseren in de huidige dorpen, straten en wijken. Het kan gaan over voedselzekerheid, educatie en gemeenschap. Een groentetuin kan een startpunt zijn, bijvoorbeeld met een gemeenschapsruimte als winkel- en ontmoetingsplek of een voedselbos.

  Denk en praat mee over hoe je elkaar kunt vinden, wat je kunt doen en wat voor tools je kunt ontwikkelen om mensen te inspireren. Mogelijk komen hier concrete ideeën uit om verder uit te werken in een werkgroep.

Er kunnen er op de dag zelf nog andere ideeën of initiatieven ontstaan. Het thema zal in het komende jaar verder doorontwikkeld worden door de mensen in de Autonoom Wonen-gemeenschap binnen Frij Fryslân. Heb je zelf een initiatief waarvan je denkt dat het levensvatbaar is en waarmee je in een groep aan de slag wilt? Dan kun je dat aangeven in het aanmeldformulier hieronder.

Helaas, het maximum aantal aanmeldingen is behaald.

Links

Vragen? Mail ons!