Fryslân bloeizone

Fryslân bloeizone

Gelukkig, vitaal, gezond en lang leven. Is dat niet wat de meeste mensen willen? Er zijn een paar plekken op de wereld waarvan het de inwoners lukt is om dat zeer succesvol te doen. Die plekken heten 'blue zones'. Het betreft Barbagia in Sardinië, Ikaria in Griekenland, Nicoya in Costa Rica, Okinawa in Japan en tenslotte de Zevende-dags Adventisten in Californië in Amerika.

Natuurlijk is er onderzoek gedaan naar die bevolkingsgroepen. Wat doen deze mensen anders dan andere mensen in de wereld en wat kunnen we van hen leren? De formule is samen te vatten in een aantal principes (zie de lijst aan het einde van dit artikel). Het komt hierop neer: regelmatig maar niet intensief bewegen, goed en met mate eten en drinken en goede relaties onderhouden met familie en vrienden.

Kan Fryslân een bloeizone worden?

Aangezien uit onderzoek is gebleken dat de Friezen het gelukkigst van Nederland zijn, heeft de coalitie van de Friese staten de begrippen ‘geluk’ en ‘brede welvaart’ als kern van het nieuwe regeerakkoord voor de periode 2019-2023 genomen.

Het is niet verwonderlijk dat ook het begrip blue zone aan bod komt:

“[...] Hoewel Friezen de  leefbaarheid van hun omgeving hoog waarderen zijn er knelpunten. Veel kinderen doen niet aan sport. De helft van de volwassenen is te zwaar. Eveneens de helft heeft  chronische aandoeningen en de vraag naar huisartsenzorg is de afgelopen jaren met ruim 20% gestegen. Ten slotte bestaat op het platteland ontevredenheid over de kwaliteit van sociale contacten. Wij willen met Fryslân de mogelijkheden verkennen of elementen uit de ‘Blue zone’ aanpak passen bij Fryslân en kunnen helpen om de genoemde knelpunten te verminderen. [...] Onze rol daarbij zien we als partijen bij elkaar brengen en verbinden of een campagne meefinancieren.”

Met andere woorden: hoewel de Friezen gelukkig zijn en ze hun omgeving positief waarderen, zijn er nogal wat problemen met de individuele gezondheid van de Friezen. Zij hebben, net als de inwoners van Nederland en van veel westerse landen, last van chronische en welvaartsziekten.

Een van de meest aansprekende initiatieven is genomen door huisarts Jon Brouwers uit Bakkeveen. Ze kende het fenomeen blue zone en probeerde het vier jaar geleden in haar woonplaats Bakkeveen in de praktijk te brengen. Ze begon mensen bewust te maken van het probleem: dat hun levensstijl effect had op hun welzijn en gezondheid.

Door een gelukkig toeval en krachtenbundeling ontstonden in Bakkeveen allerlei initiatieven - samen wandelen, eten koken, een tuin onderhouden - die allemaal in lijn waren met de blue zone-filosofie (zie de link naar de documentaire van Omrop Fryslan DOK). De eerste resultaten in Bakkeveen zien er goed uit. Mensen voelen zich beter. Brouwers ziet dat ze minder mensen met klachten in de praktijk krijgt. Ook worden mensen op speciale dagen gemeten en gewogen, en dit laat zien dat de algehele gezondheid vooruitgaat. Een paar mensen zijn van hun diabetes afgekomen door beter te eten en af ​​te vallen.

Bloeizone Fryslân

Met het oog op het bestuursakkoord heeft de provincie Fryslân in samenwerking met het ‘Healthy Ageing Network Noord-Nederland’  maatregelen in gang gezet om de blue zone-aanpak voor Fryslân te ontwikkelen. Daar zijn de term en aanpak Bloeizone uitgekomen. De zes principes die hieraan gekoppeld zijn, lijken sterk op die van de blue zones: actief burgerschap, gezonde omgeving, actieve ontspanning, gezonde mobiliteit, gezond leven en gezond eten.

Onder de paraplu van het platform 'Doe je mee' van zorgverzekeraar De Friesland wordt nu op vijf plekken gewerkt aan het realiseren van een bloeizone: naast Bakkeveen zijn dat Leeuwarden, Heeg, Eastermar en Sint Nyk.

Kortom, er gebeurt al het nodige in Fryslân om steeds meer Blauwe Zones of Bloeizones te creëren. Maar dat kan veel meer worden. Goed voor jezelf zorgen en de verbinding vinden met de andere mensen om je heen past perfect in de visie van Frij Fryslân.

De formule van de blue zones

1. Move Naturally - Natuurlijk bewegen, de hele dag door (lopen, werken in de tuin)

2. Purpose - Een doel in het leven

3. Down Shift - Manieren om van stress af te komen

4. 80% Rule - Eet per maaltijd tot je 80% vol bent

5. Plant Slant - Een plantaardig dieet

6. Wine @ 5 - Een slokje op zijn tijd

7. Belong - Behoren tot een religieuze of spirituele gemeenschap

8. Loved Ones First - Familie op 1

9. Right Tribe - het goede sociale netwerk