Frij Fryslân Inspiratiedag 30 april

Frij Fryslân Inspiratiedag 30 april

Op 30 april organiseren de mensen van Frij Fryslân een open inloopmarkt voor geïnteresseerden en inspiratiesessies voor opstartende Themakerngroepen. Thema's waarbinnen op die dag groepen opgestart worden zijn Landbouw, Gezondheidszorg, Onderwijs, Werk en Economie en (vrije) Energie.

Het belooft een inspirerende dag te worden. Tijdens de ochtend kun je kennismaken met mensen die binnen Frij Fryslân actief zijn. Je kunt diverse standjes rond thema's bezoeken, je bijdrage leveren aan een bijzonder waterritueel en je opgeven voor diverse zaken - waaronder een meditatiegroep en verbinding met mensen in je eigen woonplaats. Mensen van het kernteam geven ook een aantal korte presentaties. Hier kun je ook al je vragen stellen. Tijdens het middagprogramma worden inspiratiesessies gehouden voor het opstarten van diverse Themakerngroepen.

Programma

Deel 1 - informatiemarkt en korte presentaties

Inloop vanaf: 10:30
Start: 11.00
Einde rond 13:30

Deel 2 - inspiratiesessies opstartende themagroepen

Start plenair: 14:00
Pauze / wisseling naar andere ruimtes voor groepen: 14:45
Start groepen: 15:00
Plenaire afsluiting: 16:30
Einde rond 17:00

Lokatie: Workum, details ontvang je per e-mail na aanmelding.

Plenair gedeelte

Tijdens het plenaire gedeelte vertellen we hoe we werken binnen Themakerngroepen en hoe we als lerende, continu veranderende organisatie te werk gaan. Daarnaast hoor je ervaringsverhalen van mensen die al in dergelijke groepen meedoen en vertellen we welke groepen op deze dag worden opgestart.

Mensen die zich bij aanmelding voor meerdere groepen hebben aangemeld, zullen daarna een groep/onderwerp dat hun het meeste aanspreekt moeten kiezen. Later aanhaken bij andere groepen kan zeker, maar lukt niet op deze dag. Je kunt wel iemand anders die een andere kerngroepsessie bijwoont vragen jou te informeren over wat daar besproken en besloten is.

Inspiratiesessies Themakerngroepen

Veel mensen hebben zich al opgegeven voor deelname aan themakerngroepen. Zij worden momenteel persoonlijk telefonisch benaderd. Mensen die nog aan willen haken zijn ook welkom. Geef dit bij het inschrijfformulier dan duidelijk aan en laat je telefoonnummer achter, zodat we je kunnen bereiken voor overleg.

Kosten en opgave

Toegang tot deze dag is gratis. We verzoeken je wel je aan te melden middels het formulier onderaan deze pagina. Donaties worden zeer op prijs gesteld en worden gebruikt om de kosten voor de dag te betalen. Donaties kun je achterlaten in één van de donatiepotten.

Verder meenemen

Bij de bar wordt drinken verkocht. Het is toegestaan en wordt aangemoedigd om je eigen eten en water mee te nemen, iets extra's om uit te delen kan natuurlijk ook! Er zijn ook winkels in de buurt waar je wat kunt halen.

Wil je - zeker als je aan de inspiratiesessies mee wilt doen - zelf zorgen voor schrijfgerei, papier en andere zaken die graag bij de hand hebt.

Laat even wat van je horen

Om goed zicht te hebben hoeveel mensen er ongeveer komen, vragen we je om het aanmeldformulier in te vullen. Wil je (mogelijk) aanhaken bij de inspiratiesessies voor Themakerngroepen, dan is opgave hieronder noodzakelijk. Meedoen aan de inspiratiesessies verplicht je niet om uiteindelijk in een Themakerngroep mee te draaien, maar we gaan er wel vanuit dat dat in principe je intentie is als je deze middag mee doet.

Kort over werken in Themakerngroepen

Themakerngroepen zijn teams van ongeveer acht mensen die zich over een specifiek vraagstuk binnen één van de thema's buigen. De teams werken toe naar een vooraf bepaald doel en doen dat voor een afgebakende periode. De nieuwe themakerngroepen die nu zullen opstarten werken toe naar eind augustus: dan wordt er vanuit Frij Fryslân een festival georganiseerd waarbij de teams hun bevindingen, plannen en projecten presenteren. 

Er zijn heel diverse zaken die opgeleverd kunnen worden door Themakerngroepen. Van publicatie van 'best practices' voor het opstarten van een staatsvrije school tot een overall visie/vlekkenplan om Fryslân volledig zelfvoorzienend en autonoom te maken op het gebied van energie. Teams kunnen bijvoorbeeld ook komen tot een businessplan voor een (deel)coöperatie of ontwikkeling van educatief materiaal op allerlei gebied. Er valt zoveel te bouwen in onze nieuwe samenleving, dat bijna alles denkbaar is. Het werk van Themakerngroepen kan lokale groepen in veel gevallen ondersteunen.

Inzet

Als je meedoet aan een Themakerngroep, kun je rekening houden met 1x per 14 dagen een bijeenkomst en ongeveer 2 à 4 uur werk per week minimaal. Meer kan altijd; dan heeft de groep meer slagkracht en dat is vanzelfsprekend helpend! Iedere groep heeft in ieder geval een voorzitter. Eens per 4 weken worden in een online of offline bijeenkomst ervaringen gedeeld door deze voorzitters en wordt gekeken of er zaken bij hun groepen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld (meer) mensen en specifieke kennis. Om het groepsproces, de verslaglegging en de communicatie binnen de groep zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt een Themakerngroep ondersteund vanuit onze facilitaire organisatie.

We hopen dat je langskomt om kennis te maken en eventueel mee te werken in één van de groepen. Lukt het niet op die dag? Geen probleem: je bent welkom om een keer langs te komen om kennis te maken en te kijken of je bij een team wilt aanhaken. De komende maanden zullen meer teams gaan opstarten, dus er is van alles mogelijk.

Meer informatie

Als je je hebt aangemeld, ontvang je over een paar dagen meer informatie over  de lokatie, parkeergelegenheid en vervoer. Ook kun je er bij je aanmelding voor kiezen om voor de carpool Telegramgroep te worden uitgenodigd, zodat je op zoek kunt naar een carpoolmaatje.

Heel bijzonder - de kracht van water

Op 30 april zullen we iets bijzonders met water doen! We vragen je water mee te nemen en op de dag bij te dragen. De dag erna wordt dit water in het midden van Fryslân met een ritueel ‘vrijgelaten’. Een ieder die water heeft bijgedragen kan hierbij aanwezig zijn. Meer informatie hierover ontvang je na je aanmelding.

Links

Vragen? Mail ons!