De School of Understanding (gastbijdrage)

De School of Understanding (gastbijdrage)

De 'School of Understanding' is een innovatief onderwijsprogramma dat gericht is op de intellectuele groei van adolescenten. Hier draait alles om de studenten, die de vrijheid krijgen om hun eigen wereldbeeld te vormen zonder strikte kaders of beperkingen.

Docent Tjeerd Andringa speelt een cruciale rol als gids in het opbouwen van kennis en als hoeder van kwaliteit. Hij moedigt studenten aan om na te denken over wat ze willen leren en daagt hen uit om hun ideeën en overtuigingen te onderbouwen. De School of Understanding is vorige maand van start gegaan. 

In het leerproces is het de bedoeling dat studenten zelf de basis leggen voor hun begrip van uiteenlopende, deels door henzelf gekozen onderwerpen. Het draait niet alleen om de hoeveelheid informatie, maar vooral om de kwaliteit en diepgang ervan, wat zorgvuldig wordt begeleid door de docent. Tjeerd moedigt de studenten aan om de onderwerpen vanuit diverse  perspectieven te benaderen en om verbanden te leggen tussen verschillende vakgebieden. Hierbij putten de studenten niet alleen uit academische bronnen, maar ook uit hun eigen dagelijkse ervaringen, zoals teksten, boeken, podcasts, of situaties op hun werk of stage.

Op basis daarvan creëren studenten flashcards, die fungeren als geheugensteuntjes. Op de ene zijde staat een vraag of aanwijzing, en op de andere zijde het antwoord. Deze flashcards worden georganiseerd en beheerd met behulp van het programma Obsidian. Obsidian stelt gebruikers in staat om interne verbindingen te leggen tussen hun notities en deze verbindingen te visualiseren in de vorm van een grafiek. 

De flashcards vormen samen een web van goed gefundeerde, door henzelf opgebouwde kennis over diverse aspecten van de wereld. Het uiteindelijke doel is om een realistisch en productief wereldbeeld te ontwikkelen, wat gepaard gaat met zelfontplooiing, academische groei, en de vaardigheid om toekomstige ontwikkelingen te voorspellen. Dit geeft studenten een stevige basis om hun eigen pad zelfstandig en doelgericht te vervolgen. De website van de School of Understanding, die ook met Obsidian is gebouwd, biedt een inkijkje in dit proces.
 

Student Bonne Cato over de School of Understanding

Het perfecte onderwijsconcept is iets waar ik sinds dat ik op school zit over na denk. Ik koos telkens voor een middelbare school, hbo-opleiding en universitaire opleiding met een alternatief onderwijsconcept. Hoewel ik ontzettend dankbaar ben voor deze ervaringen en ontwikkeling, bleef ik de vraag stellen en op zoek naar ‘het perfecte onderwijsconcept’. Eentje waar de focus op de intrinsieke motivatie van een student ligt, het buiten de kaders mogen denken en bewegen en dat meegaat met de technologische ontwikkelingen. 

Tijdens deze reis wilde ik mij elke keer ontwikkelen en bleef ik zoeken, waardoor ik de stap naar de universiteit nam. Tijdens deze studie merkte ik dat ik verlangde naar meer vrijheid om mijn eigen onderzoek te doen en vragen te stellen buiten de grenzen van een specifieke ideologie. Wederom bleef ik buiten de curriculumgrenzen op zoek naar nieuwe kennis en inzichten. Thuis las ik boeken, luisterde ik naar podcasts en dook ik dieper in onderwerpen die mij uitdaagden en intrigeerden. Deze persoonlijke zoektocht bracht mij veel voldoening, maar ik kon het niet altijd verwerken binnen de traditionele universitaire context. Daar baalde ik erg van en dat zorgde ervoor dat ik altijd achter de feiten aanliep met wat mijn studie van mij verwachtte.   

Ik vroeg mij steeds vaker af wat ik wilde met mijn vervolgstudie en welke verdere stappen ik wilde maken. Het was tijdens deze zoektocht dat ik het verhaal van Tjeerd en zijn conflict met de Rijksuniversiteit Groningen ontdekte.  Ik dacht alleen maar: ‘Dit is de docent die ik zou willen hebben en die onderwijsinstellingen nodig hebben om te innoveren en om hun studenten beter op te leiden’. Daarom stuurde ik hem een bericht met de vraag of hij wellicht van plan was zelf een groepje studenten te onderwijzen. Tjeerd bevestigde dat hij bezig was met het ontwikkelen van zijn eigen studieprogramma. Dit nieuws vervulde mij met vreugde, want het opende de deur naar een onderwijsomgeving waar ik verder kon gaan dan de traditionele grenzen van het curriculum, kon profiteren van technologische vooruitgang en mijn eigen academische pad kon volgen. 

Hoewel we nog maar aan het begin staan van dit avontuur, heeft de methode van de flashcards voor mij al bewezen dat het mijn kennisstructuur en herinnering verbetert. De gestructureerde aanpak helpt mij om verbanden te leggen en mijn kennis te bevragen, wat mij zelfverzekerder en consistenter maakt. Het zet mijn wereldbeeld soms even op zijn kop, wat mij erg motiveert om verder te studeren en op zoek te gaan naar nieuwe antwoorden. Ik kijk ontzettend uit naar mijn tijd bij de School of Understanding. 

Over Tjeerd Andringa

Dr. Tjeerd Andringa studeerde natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn studie werd hij gevraagd om de opleiding Kunstmatige Intelligentie mee te helpen vormgeven. Hier heeft hij veel geleerd over het verschil tussen kunstmatige intelligentie en natuurlijke cognitie. 

Hij is gepromoveerd op de eerste stappen van de signaalanalyse van het menselijke gehoor. Eerst voor spraakherkenning, later voor agressiedetectie en nu voor soundscape onderzoek. Hij is nu expert in geluidsbeleving en de beleving van de wereld in het algemeen bij SoundAppraisal

In 2014 werd hij, nadat hij een visiedocument over het doel van universitair onderwijs had geschreven, gevraagd om mee te helpen met het opzetten van een Liberal Arts and Sciences opleiding. Hiervoor verdiepte hij zich in epistemologische ontwikkeling bij adolescenten. Dit beschrijft hoe jongvolwassen zich al of niet tot zelfstandige denkers ontwikkelen. 

Zijn pogingen om zelfstandig denken en wijsheidsontwikkeling aan de universiteit te promoten werden zeer op prijs gesteld door de studenten, maar niet door iedereen aan de universiteit. Dat leidde na 30 jaar tot zijn ontslag. Een en ander is beschreven in deze video die dieper ingaat op intellectuele ontwikkeling.