Boer Bart - terug naar menselijkheid en gezonde natuur

Boer Bart - terug naar menselijkheid en gezonde natuur

Op twee oktober staat de tweewekelijkse inloop in het teken van Landbouw en Voedsel. In aanloop daarnaartoe stellen wij de boeren in Frij Fryslân voor. Ieder heeft een unieke visie en bijdrage aan de mienskip. In dit artikel delen we meer over Boer Bart, een biologisch veeteeltbedrijf en speelboerderij in Rotstergaast.

Boer Bart

Bartele en Rianne Holtrop kochten als pasgetrouwd stel hun boerderij tien jaar geleden om er te boeren in harmonie met de natuur. Ze wilden er een landbouwbedrijf realiseren dat zo puur is dat het duizend jaar kan bestaan. Wellicht hebben jullie hun bedrijf voorbij zien komen in de media de afgelopen weken. Ze hebben een moedige stap gezet naar autonomie door de boerderij te delen met duizend  mensen in de vorm van obligaties.  Zo komen ze tot een boerderij die duizend jaar kan bestaan. Vol vertrouwen en geloof, vrij van bankleningen en kortetermijnwinsten. Het bedrijf wil een inspiratiebron zijn voor de nieuwe wereld, een “Nije Fryske Pleats”. 

Visie

Bartele en Rianne ontwikkelden hun boerderij zo dat deze volledig samenwerkt met de natuur en past in de omgeving. Zij combineren op de boerderij alle facetten van de natuur om te werken aan voedsel van hoge kwaliteit dat niet alleen voedzaam is, maar vooral bijdraagt aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mens. De boerderij is milieuzuiver, diervriendelijk en energie-neutraal. De dieren worden serieus genomen in hun karakter en gevoel. De oplossingen voor de toekomstige landbouw liggen volgens Bartele en Rianne in de natuur en niet in technische processen. Daarom worden er geen chemische middelen gebruikt om producties te verhogen. Boer Bart werkt met oude rassen, en er worden planten, bloemen en bomen op de boerderij geplant, zodat de kringloop rijk, robuust en gezond wordt en blijft.

“Vooruit naar de oorsprong”

De inspirerende missie van Bartele en Rianne is om een tijdloos systeem te creëren op een boerderij die over duizend jaar nog bestaat. Na tien jaar boeren zijn ze een heel eind op weg en zien ze dat er veel mogelijk is om biodiversiteit terug te brengen en waarde te creëren.

Het bedrijf heeft ook een sociale functie en biedt naast melk, vlees en eieren tevens een werk- en leerplek aan mensen die even niet mee kunnen komen in de maatschappij. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die graag weer meer met zichzelf in contact komen en weer meer willen verbinden met de natuur en puur eten. Dat is succesvol. “Waarschijnlijk omdat onze boerderij zo goed met de grond verbonden is,” zeggen Bartele en Rianne. 

Bedrijfsmodel - betrokkenheid creëert denk- en creatiecapaciteit

De basis van het bedrijf bestaat uit een biologische melkveehouderij, weidende kippen, een restaurant en een speelboerderij. Er wordt door de koeien van Boer Bart melk geproduceerd, de kippen leveren heerlijke eieren en er wordt vlees van eigen dieren verkocht. De aanvullende bedrijfsactiviteit is de speelboerderij met horecagelegenheid. Deze plek is vast bekend bij veel mensen met jonge kinderen. Ze werken er met de producten van eigen boerderij en als het lukt met producten van kleine ondernemers uit de regio. Op die manier heeft niet alleen Boer Bart baat bij de bezoekers, maar ook de kleine ondernemers met mooie producten uit de regio. 

Door het delen van de boerderij in de vorm van obligaties zijn veel mensen uit de omgeving en daarbuiten onderdeel van het bedrijf. Het zorgt voor een enorme betrokkenheid en dat creëert een gigantische denk- en creatiecapaciteit. “Want als duizend mensen vanuit vertrouwen samenwerken ontstaat er iets dat we nu niet kunnen bedenken”, zegt Bartele. Ineens is alles mogelijk, zoals rijen met fruitbomen voor een ‘pluk-supermarkt’ of het aanpassen van het natuurlijke slotensysteem voor het ‘kweken’ van paling en vis. Bartele weet namelijk zeker dat natuur, landbouw en gezond leven elkaar versterken. Vooral als we durven te kijken naar hoe in de natuur alles met elkaar samenwerkt. 

Ambitie - voedselbos en zorgplek

Gedreven zijn Bartele en Rianne zeker. Vier gezonde zonen verder en midden in de obligatie-campagne komen de dromen voor coöperatie “Nije Fryske Pleats U.A.” in een stroomversnelling. Doordat de buurman zijn grond te koop heeft gezet, worden de plannen om van de boerderij een platform te maken voor veel meer dan alleen koeien en kippen twee jaar vervroegd. Er wordt in februari een voedselbos geweven over de hele boerderij. Dat moet een zorgplek worden waarin het verbouwen van voedsel, het omkijken naar mensen, scholing, therapie en alles wat we nu nog niet kunnen bedenken bij elkaar komen. Het is de bedoeling dat de coöperatie een platform wordt voor gedreven en ondernemende mensen, die met passie en vertrouwen hun talent willen toevoegen aan de wereld. 

Waarom bij Frij Fryslân

Toen Bartele Frij Fryslân bezocht leek het alsof de mensen in Frij Fryslân zijn eigen normen en waarden hadden opgeschreven. Normen en waarden die aangeven dat samenwerken beter werkt dan tegenwerken. We creëren namelijk zaken vanuit visie in plaats van ons af te zetten tegen bestaande systemen, gewoon omdat we weer terug moeten naar menselijkheid en gezonde natuur. Frij Fryslân biedt voor Bart de verbinding met gelijkgestemden en waardevolle connecties voor de projecten die zich in de opstartfase bevinden. Boer Bart is een boerderij van de mienskip.

Lees meer over Boer Bart hier: https://www.boerbart.nl

Themabijeenkomst maandag 2 oktober 2023 en meedoen

Heb je net als Boer Bart een boerenbedrijf of een ander bedrijf of project rond landbouw, voedsel en natuur? Dan ben je van harte uitgenodigd om op 2 oktober kennis te maken. Deze avond staat in het teken van het thema Landbouw en Voedsel. We bieden deze avond een breed programma met eten van de boeren, een verkoophoek, workshops (o.a. inmaken/wecken), een inhoudelijke dialoog over financiering voor boeren, bedrijfspresentaties en op te starten projecten rond moestuinen en electrocultuur. 

Ook als je die avond niet kunt, ben je van harte uitgenodigd om een e-mail naar info@frij.frl te sturen. Dan wordt er contact met je opgenomen.