Autonoom leven en wonen in Frij Fryslân!

Autonoom leven en wonen in Frij Fryslân!

Onderdeel van de missie van Frij Fryslân is het creëren van een autonome regio.

“Frij Fryslân is een land waar mensen om elkaar geven. Waar respect voor elkaar, het leven en vrijheid een mooie balans vormen. Een land waar mensen samen beslissingen nemen en op elkaar en onze onbetaalbare natuur passen.”

Een nieuwe en vrije samenleving maken we samen. Ze is gebaseerd op een gezamenlijke visie, gemeenschapszin en enthousiasme. Vanuit dit enthousiasme zijn er al vele themagroepen ontstaan, waaronder ook de groep “Autonoom leven en wonen”. Een belangrijk thema, want hoe we wonen draagt in grote mate bij aan ons welzijn en hoe we omgaan met onze omgeving en natuur. In het verleden zijn veel woongroepen (communes) gestart. De meest succesvolle droegen bij aan de ontwikkeling en bloei van de regio waar ze gestationeerd waren.

Autonome leef- en woonvormen

Hoe een leef- en woonvorm eruit ziet is afhankelijk van de wensen, mogelijkheden, enthousiasme en daadkracht van de deelnemers. Een gemeenschap kan ontstaan binnen de bestaande structuren van de bebouwing (in een streek, dorp, of wijk) of als een nieuwe ‘nederzetting’ (op een boerenerf, een braakliggend terrein, of in een leegstaand gebouw).

Het grootste deel van de samenleving zal niet in nieuw gecreëerde woongemeenschappen en ecodorpen willen of kunnen wonen. Veel van wat er aanwezig is in dit soort leef- en woonvormen is ook te realiseren in de huidige dorpen, straten en wijken. Een startpunt kan een groentetuin zijn (eerste levensbehoefte) met een gemeenschapsruimte als winkel- en ontmoetingsplek. Of bijvoorbeeld een voedselbos. Er is een nieuwe Frij Fryslân werkgroep Voedselbossen/permacultuur in oprichting om kennis hierover uit te wisselen en te verspreiden.

De themagroep

Themagroep Autonoom leven en wonen verkent de mogelijkheden voor leef- en woonvormen waarbij gemeenschap en de kernwaarden autonoom, integer, verbindend, holistisch en oplossingsgericht centraal staan. De groep brengt voorbeelden, behoeften van leden en randvoorwaarden (zoals financiering, bestemming en vergunningen) in kaart. Daarnaast verbindt de groep geïnteresseerden: met elkaar, met kennis en inspirerende initiatieven. Een aantal leden van de groep wil graag samen met anderen de eigen ideale leef- en woonvorm realiseren.

Enquête

Help de themagroep door het invullen van een enquête. Doel is het inventariseren van de wensen van (aspirant)leden- en niet leden. Dit geef inzicht in hoe de groep het beste kan bijdragen aan het ontstaan en begeleiden van initiatieven gericht op autonome leef- en woonvormen.

Bouw mee!

Wil je jouw expertise inzetten? Ben je een organisator, doener, kenner regelgeving, communicator, verbinder, bouwkundige, ecoloog, verzorger, tuinier, onderzoeker, uitvinder, bezinner?

Wil je met ons aan de slag gaan om een pilot leef- en woonvorm te realiseren? Stuur een e-mail naar: levenenwonen@frij.frl.

Ben je ook enthousiast en wil je deel uitmaken van een leef- of woongemeenschap? Wil je met andere belangstellenden samenkomen, elkaar leren kennen en geïnspireerd worden om in actie te komen? We organiseren begin 2023 een ontmoetingsdag. Houd de nieuwsbrief in de gaten.

Links

Vragen? Mail ons!